Bahçelievler Kampüsünde Dünya Kalite Günü

Dünya Kalite Gününün bu sene 14 Kasım 2019'da olmasıyla beraber Kalite Koordinatörlüğü tarafında akademik ve idari personele yönelik toplantı düzenlendi.  2018-2019 dönemi başında da benzeri düzenlenen bu toplantıda Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından,

- Gerçekleştirilen faaliyetler, 

- YÖKAK Dış Değerlendirme süreci ve Kurum Geri Bildirim Raporu,

- Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR'in bilgilendirme ve değerlendirme sunumunun ardından iç paydaşlarımızın soruları yanıtlandı ve geri dönüşleri alınarak süreçlerimizin zenginleştirilmesi sağlandı. 

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi