Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü - Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi Alımı Sonuçları - 21/03/2021 tarihli ve 31430 sayılı resmi gazete ilanına istinaden