2021-2022 AKADEMİK YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ 1. BAŞVURU SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin kayıtlar 01 Temmuz 2021 ile 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olup,

Aşağıda listesi bulunan  ve;

1) Evrakları tam olan ve ekte dökümü yapılan adayların, kayıtları 30 Temmuz2021 tarihine kadar yapılacak olup, bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan adayların başvuru yaptığı bölüm / programın kontenjanı dolmadığı takdirde, 15 Ekim 2021 tarihine kadar kayıt hakkının devam etmesine,

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi.pdf

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi.pdf

Mühendislik Fakültesi.pdf

Sağlık Bilimleri Fakültesi.pdf

Yabancı Diller Yüksekokulu.pdf

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.pdf


2)  Evrakları eksik olan ve ekte dökümü yapılan adayların, 30 Temmuz 2021 tarihine kadar eksik olan evraklarını tamamlamaları kaydıyla kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan adayların başvuru yaptığı bölüm / programın kontenjanı dolmadığı takdirde yine eksik evraklarını tamamlamaları kaydıyla 15 Ekim 2021 tarihine kadar kayıt hakkının devam etmesine,

2. Madde Gereğince Şartlı Kabul Listesi.pdf


3) Hiçbir evrakı bulunmayan adayların, diğer başvuru dönemleri içerisindeevraklarını tamamlamaları kaydıyla, yeniden değerlendirilmesine,

3. Madde Gereğince Eksik evrakları Tamamlamaları Takdirde Tekrar Değerlendileceklerin Listesi.pdf


4) Kabul edilen öğrencilerin, kabul mektuplarının, öğrenim ücretlerini Üniversitemize yatırdıkları takdirde gönderilmesine,


5) Kayıt ücretini yatıran ve kayıt için gerekli belgeleri [email protected] ve [email protected] adresinegönderdikleri takdirde kayıt işlemleri yapılacaktır.


Kayıtta istenilen belgeler:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi,"

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

ÖĞRENİM ÜCRETİ:

Başvuru yapacak adayların öğrenim ücretini aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir.

(Bankanın masraf olarak alacağı para bu miktarın dışında hesaplanmalıdır.)

(Dekontta Yurt Dışı Öğrenci Kayıt Ücreti olduğu belirtilmelidir.)

Bank: İş Bank

Branch name: Pozcu Branch

Account holder: Toros Üniversitesi

IBAN TR: TR170006 4000 0016 6060 9272 82

IBAN USD:TR62 0006 4000 002 6060 3781 26

IBAN EURO:TR490006 4000 0026 6060 3665

f) 6 adet vesikalık fotoğraf,

g) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

h) Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge. (İsteğe bağlı)

i) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge.

"Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.

Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış beyanda bulunduğu ya da kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt hakları iptal edilir.


Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi