TOROS ÜNİVERSİTESİ YETAM’A ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA AB FONLARINDAN DESTEK

Toros Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YETAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Havare, Toros Üniversitesi yerleşkesinin enerji verimlilik potansiyel haritasının çıkarılmasını sağlayacak projesi Avrupa Birliği’nden (AB) destek almaya hak kazandığını belirtti.

YETAM’ın Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesine (YEVDES) katılımıyla YEVDES Projesi kapsamında Toros Üniversitesinin yerleşkesinin yenilenebilir enerji fizibilite raporu, teknik şartname, piyasa araştırması ve karşılaştırma tabloları bu sayede hazırlanacağını belirten Dr. Öğretim Üyesi Havare “YEVDES Projesi’nin temel amacı, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyerek bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde; enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilebilir enerji üretiminin artırılmasına katkı sağlamaktır. Belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artmasının yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına ilişkin kamuda farkındalığın artırılmasına öncülük etmesi hedeflenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından AB finansmanıyla YEVDES kapsamında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği konusunda onaylanan proje, uzman desteği alacak 40 projeden birisi olmuştur” şeklinde konuştu.

Haberlere Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi

"