ADALET

Hakkında

10 soruda Adalet Programımız Youtube linki

Programımızın amacı, adli hizmetlerde ve özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşların idari işlerini yürütecek yeterli temel hukuk bilgisine sahip nitelikli yardımcı adalet personeli yetiştirmektir.

Programımızın temel hedefleri, başta Adalet Bakanlığı’nın adliye ve diğer alt birimleri olmak üzere, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına;

• Her türlü mesleki bilgiyle donanmış, temel hukuk bilgisine sahip,

• Karşılaşacağı hukuki problemleri sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği kazanmış,

• Adalet hizmetinin hızlı verimli ve etkin yürütülmesini temin edebilecek bilgi ve yeteneğe sahip,

• Adalet hizmetleri konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden,

• Alanında uzmanlaşmış,

• Teknolojik gelişmelere karşı ilgili,

• Gözlem yeteneği gelişmiş,

• Yeniliklere açık, teknolojiyi ve mesleği ile ilgili yayınları yakından izleyen, profesyonel idari personel yetiştirmektir.

Adalet Programı YGS-3 puan türü ile öğrenci almaktadır.

 

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlarımız, yargı örgütü içinde İcra Müdürlüğü, İcra Müdür Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Yardımcılığı,  Zabıt Katipliği görevlerine atanırlar. İnfaz Kurumlarında, infaz memurluğundan müdürlüğüne kadar yükselen görevlere getirilebilirler; ticaret sicili müdürlüklerinde çeşitli kademelerde görev yapabilirler. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının hukuk müşavirliği bölümlerinde,  hukuk bürolarına hukuk programları konusunda yazılım desteği sunan firmalarda istihdam edilirler. Ayrıca, noterlikler avukatlık büroları, banka ve şirketlerin icra takip bürolarında çalışabilirler.

 

Bölümler Arası Geçiş Yapılabilecek Programlar

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları    

Hukuk Fakültesi

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi