ADAY ÖĞRENCİLER LİSANSÜSTÜ

BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

Not  :  Başvuru evrakları kesin kayıt sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Lütfen kesin kayıt sırasında belgelerinizin hem aslı, hem de fotokopisini yanınızda bulundurunuz, enstitü tarafından asıl belgeniz kontrol edilip,  fotokopisi teslim alınacaktır.  

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI İÇİN İSTENEN BELGELER

1.      Online olarak istenen tüm bilgi ve belgeler sisteme yüklenerek başvuru yapılabilir. Ayrıca istenen belgeler ile birlikte enstitülere bizzat başvuru yapılabilir. (Lütfen belgelerinizi okunaklı olarak PDF olarak yükleyiniz.)

2.      Diploma veya mezuniyet belgesi. (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi)  (diploma yurt dışındaki bir  Yükseköğretim kurumundan alınmış ise diploma ile beraber diplomanın YÖK tarafından onaylanmış   denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi)

3.      Tezli Yüksek Lisans programları için ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 puan aldığın ilişkin ALES sonuç belgesi(5 yılı geçmeyen ALES belgesi kabul edilecektir.).

4.      ALES belgesi yok ise ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate   Management Aptitude Test (GMAT) vb. sınavlardan eşdeğer bir puan aldığına ilişkin sonuç belgesi.

5.      Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans not çizelgeleri.(aslı ve fotokopisi veya    onaylı fotokopisi)

6.      Doktora programına başvuracak adayların Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgeleri. (aslı ve fotokopisi veya   onaylı fotokopisi)

7.      Doktora programı için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı   olduğunu gösteren (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL’den en az 55,00 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen başka bir sınavdan eşdeğer bir puan) belge.

8.      Nüfus cüzdan fotokopisi.

9.      2 adet fotoğraf.

10.   Erkek öğrenci adayları için askerlik durum belgesi.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:

1.     Yatay geçiş gerekçesini belirten dilekçe,

2.     Lisansüstü öğrenci belgesi (son 30 gün içinde alınmış),

3.     Kayıtlı olduğu lisansüstü programda almış olduğu dersleri, kredi saatleri ve başarı notlarını içeren not durum  belgesi (aslı veya onaylı örneği),

4.     Not durum belgesindeki derslerin içerikleri (öğrenim görülen enstitüden onaylı),

5.     Disiplin cezası almadığını gösterir belge (aslı veya onaylı örneği),

6.     Lisans ve/veya yüksek lisans diploması ya da mezuniyet belgesi (onaylı örneği),

7.     ALES belgesi (doktora ve tezli yüksek lisans programlar için),

8.     Yabancı dil başarı belgesi (doktora programı için)

9.     Nüfus cüzdan fotokopisi,

10.   Fotoğraf (2 adet),

11.   Askerlik durum belgesi (erkek öğrenci adayları için).

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi