ADAY ÖĞRENCİLER LİSANSÜSTÜ

KESİN KAYITLAR VE DERS KAYITLARI

Not :  Başvuru evrakları kesin kayıt sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Lütfen kesin kayıt sırasında belgelerinizin hem aslı, hem de fotokopisini yanınızda bulundurunuz, enstitü tarafından asıl belgeniz kontrol edilip,  fotokopisi teslim alınacaktır.  


Kesin Kayıt:
19-22 Şubat 2021- ASİL ADAYLAR
25-26 Şubat 2021-YEDEK ADAYLAR
Tüm Programlar

Toros Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bahçelievler Mahallesi, 1839 Sokak,  No:15- 33140, Yenişehir/ Mersin 

Ders Kayıt:
19-22 Şubat 2021- ASİL ADAYLAR
25-26 Şubat 2021-YEDEK ADAYLAR

Tüm Programlar

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden yapılacaktır.


AÇIKLAMALAR   

1. Belgelerin asılları Enstitümüz tarafından görüldükten sonra fotokopilerinin onay işlemi yapılabilecektir.

2. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kayıt için belirlenen ve duyurusu yapılan günlerde kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde daha sonra kayıt yaptırma ile ilgili herhangi bir mazeretleri kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru belgeleri kişilere iade edilmeyecektir.

4. ALES, yabancı dil ve not çizelgesi belgelerinin kontrolü kesin kayıt esnasında Enstitü tarafından yapılacak olup, herhangi bir sorun tespitinde adayın başvurusu iptal edilecektir.


                                                                                                    Kesin Kayıt Süreci  (19-26 Şubat 2021)      

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi