ADAY ÖĞRENCİLER LİSANSÜSTÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM NEDİR?

Lisansüstü Eğitim, bir lisans eğitimi sonrasında Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yapılan üst eğitimdir. Üniversitemiz bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı programda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Enstitümüz, akademik kariyer sahibi olacak bilim insanları ve dünyanın değişen şartlarına göre gerekli yetenek ve yeterliğe sahip insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Enstitü, yenilikçi, kendini dünyanın her yerinde başarılı kılacak niteliklere sahip olmak isteyen tüm adayları eğitim-öğretim sürecine katmayı amaçlamaktadır. Enstitümüz akademik kariyer ve önde gelen kurumlarında çalışabilecek, bulundukları kurum(lar)da kariyerini geliştirebilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere dünyanın tanınmış yüksek lisans programları ile eş değerde uzmanlık sağlamayı hedeflemektedir.

Not : Tezli Yüksek Lisans Programlarında 3, Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ise 4 derse kadar uzaktan eğitim ile ders açılabilecektir.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi