ADAY ÖĞRENCİLER LİSANSÜSTÜ

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  1. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
  2. 6 Şubat 2013 tarihinden sonra herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kaydolup, bu programdan mezun olanlar yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuru yapamazlar.
  3. Tezli Yüksek Lisans programlarında 2020-2021 bahar döneminde Mimarlık Yüksek Lisans Programı mülakat yapacak olup, diğer tezli programlarda adayların belgeleri üzerinde değerlendirme yapılacaktır. Mülakata girmeyen adayların başarısız olarak değerlendirilir. Mülakat için herhangi bir mazeret kabul edilmemektedir.
  4. Doktora programında mülakat ve yazılı sınav yapılmaktadır. Yazılı sınav ve mülakata girmeyen adayların başarısız olarak değerlendirilir. Yazılı sınav ve mülakat için herhangi bir mazeret kabul edilmemektedir.
  5. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok 1 yıl (2 yarıyıl)’dır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
  6. Tüm tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri  akşam 18:00-21:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Doktora programında ise 08:00-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi