ADAY ÖĞRENCİLER LİSANSÜSTÜ

PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ


Not 1 :  Başvuru evrakları kesin kayıt sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Lütfen kesin kayıt sırasında belgelerinizin hem aslı, hem de fotokopisini yanınızda bulundurunuz, enstitü tarafından asıl belgeniz kontrol edilip,  fotokopisi teslim alınacaktır.  


    Not 2 : Kesin Kayıt yapan tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrenci sayısı üzerinden %15’lik kısmına burs tanımlaması yapılarak, yerleştirme yapılır. Burslu kayıt hakkı kazananlardan kayıt yaptırmayan olduğu durumda, burs kontenjanı diğer döneme aktarılır.


Anabilim    Dalı

Lisansüstü    Program Adı

Kontenjanlar

ALES Puan    Türü

Başvuru    için Diploma Koşulları

(Aşağıdaki    verilen açıklamalara bakınız)

Ücret

İşletme Ana Bilim Dalı

İşletme Tezli YL Programı

15

(EA)

(1)

14.261,00    TL. 

İşletme Ana Bilim Dalı

İşletme Tezsiz YL Programı

30

-

 (2)

11.596,00    TL.

İşletme Ana Bilim Dalı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli YL Program

15

(EA)

(3)

14.261,00    TL. 

İşletme Ana Bilim Dalı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz YL Program

30

-

 (4)

11.596,00    TL.

İşletme Ana Bilim Dalı

Girişimcilik Yönetimi Tezli YL Programı

15

(EA)

(5)

14.261,00    TL. 

 

İşletme Ana Bilim Dalı

İşletme Doktora Programı

15

(EA)

(6)

10.000,00    TL.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli YL Programı

15

(EA)

(7)

14.261,00    TL. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz YL Programı

30

-

(8)

 

11.596,00   TL.

Psikoloji Ana Bilim Dalı

Psikoloji Tezli YL Programı

15

(EA)

(9)

17.955,00    TL.

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Tezli YL Programı

15

(SAY)

(10)

14.261,00    TL. 

Mimarlık Ana Bilim Dalı

Mimarlık Tezli YL Programı

5

(SAY)

(11)

14.261,00    TL. 

 

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz YL Programı

30

-

(12)

10.567,00    TL.

Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı

Bilişim Teknolojileri Tezsiz YL Programı

30

-

(13)

10.567,00    TL.

Belirtilen  Kontenjanlara Yabancı Uyruklu, KKTC Vatandaşı ve Yatay Geçiş Kontenjanları da  Dahil Olup, Yabancı Uyruklu, KKTC Vatandaşı ve Yatay Geçiş Kontenjanları  Dolmadığı Taktirde, T.C. Vatandaşı Kontenjanına Aktarılacaktır.

BAŞVURU İÇİN DİPLOMA KOŞULLARI

(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (13) Lisans mezunu olmak,

(6) Lisans yada tezli yüksek lisans mezunu olmak.  

(9) Psikoloji yada PDR lisans mezunu olmak.

(10) İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.

(11) Mimarlık lisans mezunu olmak.

(12) Fen Bilimleri, Teknik Eğitim ile Mühendislik lisans mezunu olmak.

 

(Not: 6  Şubat 2013 tarihinden sonra herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına  kaydolup, bu programdan mezun olanlar yüksek lisans diploması ile doktora  programlarına başvuru yapamazlar.) 

Tezli/Tezsiz  Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programlara  kabulü, belgeler üzerinden değerlendirme ile yapılacaktır. Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde Yüz Yüze Mülakat yapılacaktır. Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programında ise Online Mülakat yapılacaktır. Doktora programında yazılı bilimsel sınav ve mülakat yapılacaktır.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi