ADAY ÖĞRENCİLER LİSANSÜSTÜ

SIKÇA SORULAN SORULAR(SSS)

Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Online başvuru kısmından gerekli belgeleri yükleyerek başvuru yapılabilir. Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerine bizzat gelerek gerekli belgeler  teslim edilerek de başvuru yapılabilir.

ALES’im yok. Yüksek Lisans Programlarına başvurabilir  miyim?

 ALES belgeniz yoksa veya ALES’ten ilgili puan türünden standart 55 puan alamadıysanız, bu durum Yüksek Lisans Programlarına başvurmanıza engel değildir. İlgili Enstitü uygun bulması halinde kaydınızı “Özel Öğrenci” olarak yapabilirsiniz. Özel öğrenciler normal öğrencilik haklarından yararlanamazlar, öğrenci belgesi ve paso alamazlar. Erkek adaylarımız özel öğrenci olduklarında askerlik tecilinden faydalanamazlar.

Özel Öğrenci olarak kaç ders alabilirim?

Özel öğrenci olarak kabul edilmeniz durumda her yarıyılda en fazla 2 ders alabilirsiniz. Bu derslerden başarılı olduğunuz takdirde bir Yüksek Lisans programına kabul edilmeniz durumunda bu dersleriniz sayılır.

Özel öğrenci olarak  ne zaman başvuru yapabilirim?

Özel öğrenci olarak ilgili enstitüye FR_01_Özel_Öğrencilik_Başvuru_Dilekçesi.doc formu doldurarak eğitim-öğretim başlamadan önce başvuru yapılması gerekmektedir.

 ALES  Puanın geçerlilik süresi ne kadardır?

ALES Puanının geçerlik süresi 5 yıldır.

 Bilimsel Hazırlık derslerinden başarılı olmak için kaç almam gerekiyor?

Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ile tamamlaması gerekmektedir.

Devamsızlık hakkım nedir ?
 Programlara devam esastır. Devamsızlık, derse ve ilgili dersin öğretim görevlisine bağlı olmakla birlikte genel olarak derslere %70 devam istenmektedir.

Yüksek lisansta kayıt dondurma hakkım var mı ?
 Enstitü Kurulu Kararı ile hastalık, askerlik, maddi ve ailevi nedenlerden, yurtdışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri gibi gerekçeler belgelendirilmek koşulu ile öğrencilere dondurma izni verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz. En fazla 2 yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilir.

Bahar döneminde yüksek lisansa başlayabilir miyim?
 Bahar dönemi içinde yüksek lisans programlarına öğrenci alınmaktadır. Genellikle bütün programlar bahar dönemi için de açılır. Bahar döneminde hangi programların kesin olarak açılacağı konusunda Enstitümüzden bilgi alabilirsiniz.

Daha önceki  üniversiteden aldığım derslerden muaf olabilir miyim?

Daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersler için, enstitüye not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Öğrenci, muafiyet talebini Üniversiteye kaydını yaptırdığı ilk yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde yapmak zorundadır.

Lisansüstü  programlarda askerlik tehir işlemleri nasıl yapılmaktadır ve süresi ne  kadardır?

-Lisansüstü Programlara kayıt yapılırken sevk tehir tarihini gösteren son bir ay tarihli Askerlik Durum Belgesini ilgili Enstitüye teslim eden her öğrencinin sevk tehir işlemleri yapılır.

-Doktora Programlarında tecil süresi 6 yıl, -Tezli Yüksek Lisans Programlarında tecil süresi 3 yıl 4 ay, Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tecil süresi 1,5 yıl, olarak yapılmaktadır.

NotDaha önce aynı düzeyde herhangi bir lisansüstü programdan mezun olanların Askerlik Sevk Tehir işlemleri yapılmamaktadır. Lisansüstü Programlarda kayıtlı öğrencilerin sevk tehirleri azami 35 yaş sonuna kadar yapılmaktadır. Kayıtlı olduğu programın azami süresini aşan öğrencilerin sevk tehirleri yapılmaz.

Tezli Yüksek Lisans Programlarında derslerimi ve semineri ne kadar sürede bitirmeliyim?

-Tezli Yüksek Lisans Programlarında en az 7 ders ve seminerin 4 yarıyıl (2 yıl) içinde tamamlanması gerekmektedir. Aksi taktirde enstitü tarafından ilişiğiniz kesilir.

Dört yarıyıl içinde derslerimi, seminerimi ve tezimi de tamamlayabilir miyim?

-Dört yarıyıl (2 yıl)  içinde en az 7 ders, seminer ve tezinizi tamamlayabilirsiniz. Dört yarıyıl (2 yıl) sonunda dersler+seminer tamamlanır ancak tez tamamlanmaz ise size 2 yarıyıl (1 yıl) daha süre verilir. Ancak bu süreler ücrete tabidir.

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında  her dönem kayıt yenilemek gerekli midir?

-Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında her dönem kayıt yenilemeniz gerekmektedir. Kayıt yenilenmeyen dönemde öğrencilik ile ilgili işlemleriniz yapılamaz ve sürenizden sayılır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi