ALEVİLİK - BEKTAŞİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Tanıtım

28/08/2015 tarihli 29459 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 01/07/2016 tarihinde Üniversitemiz Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete geçmiştir.

Alevi-Bektaşiler tarihte dini kopukluklar yaşadıklarından dolayı yazılı kaynaklarından ziyade sözlü geleneklerle kendini ibadetini yaşamış ve dini düşüncelerini sürdürmeye devam etmektedir.Dolaysıyla dini inanç bilgileri yer altına uzun süredir saklanmıştır. Fakat 1990’lu yıllarında medyanın özelleştirilmesi ve bilgi teknolojisinin gelişmesi gibi hızlı bir toplumsal değişimden dolayı çeşitli “Alevilik’ler” ortaya çıkmaktadır.

Merkezimizin amacı Alevilik-Bektaşilik konusunda bilimsel açıdan belirli siyasi ve ya toplumsal düşünceye dayanmaksızın tarafsız (objektif) bir şekilde araştırma ve inceleme yapmaktır.

Merkezimiz Toros Üniversitesi Rektörlük bünyesinde yürütülen Yönetim Kurulu 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı ve 3 üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Alevilik-Bektaşilik ile ilgili uzmanlaşmış Akademik personeller, araştırmacı-yazarlar ve Mersin yöresinde faaliyete geçen sivil toplum örgütlerinin birer temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu da Merkezimizin faaliyetlerine katkıda bulunacaktır. 

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi