ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE KİŞİSEL GELİŞİM

Topluluğun Amacı

Araştırma Geliştirme ve Kişisel Gelişim Topluluğu Üyelerinin:

Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

Kulüp üyelerinin kişisel gelişimini sağlamak

Kulüp üyelerini araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi