BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Hakkında

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde kurulan Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez öğrenci alarak faaliyetine başlayacaktır.

Çağımızda Beslenme ve Diyetetik alanı, moleküler biyoloji, genetik ve temel bilim alanlarındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler paralelinde hızla gelişmektedir. Dünyada ve ülkemizde yetersiz ve sağlıksız beslenmenin yarattığı sağlık sorunları ile mücadelenin önemi artmıştır. Çağın en önemli sağlık sorunlarından olan obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser ve birçok hastalıkla mücadelede diyetisyenler önemli rol oynamaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümleri dünyadaki akademik ve teknolojik gelişmelerin ışığında, diğer sağlık ve temel akademik birimler ile disiplinler arası işbirliği içerisinde eğitim ve hizmet vermektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün temel amacı, ülkemizin diyetisyen ihtiyacını karşılamak, mesleki yeterliliğe sahip, alanında uzman, mesleki olarak kendini geliştirmeye açık nitelikli insan yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak Beslenme ve Diyetetik lisans eğitiminin hedefleri aşağıdaki şekildedir.

  • Diyetisyenlik mesleğini seçmek isteyen öğrencilere kanıta dayalı bilimsel bir temel sağlamak, araştırma yeteneklerini geliştirmek ve geliştirmektir.
  • Öğrencilerin beslenme ve diyetetik alanında mezuniyet sonrası araştırma ve eğitimleri için uygun programlar geliştirmek ve geliştirmek
  • Yapılan araştırmaları takip etme ve araştırma yapabilmeleri için laboratuvar becerisi ve bilgisini kazandırmak
  • Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavilerinde, yiyecek-içecek sektöründe, mesleki bilgi ve becerilerini uygulayabilen diyetisyenler yetiştirmek
  • Besinler, beslenme, diyetetik, yönetim ve diğer alanlarda temel bilgi, bilimsel duruş ve mesleki yeteneklere, yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştirmek
  • Bölüm öğrencilerine beslenme, besin araştırmaları, hastane, beslenme ve diyet servisleri, ticari yiyecek-içecek servisleri, halk sağlığı ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi konularında eğitim ve sorumluluk kazandırmak
  • Öğrencileri toplumun beslenme sorunlarının saptanması ve çözüm önerileri geliştirebilmeleri konusunda bilinçlendirmek, beslenme ve sağlık anlayışını geliştirmek

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi