BİLİMSEL FAALİYETLERİ TEŞVİK (BEDEK)

Amacı

BEDEK ile yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılım ile bilimsel yayınları teşvik esaslarını, yararlanacakları ve yararlanmalarını sağlamaktır. Bu teşviklerden; yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak bilimsel toplantılara bildirili olarak katılan veya Toros Üniversitesi adresli araştırma makalesi, vaka takdimi, Türkçe veya yabancı dilde kitap veya kitap çevirisi türünden eseri yayımlanan Toros Üniversitesi öğretim elemanları yararlanır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi