BİLİMSEL FAALİYETLERİ TEŞVİK (BEDEK)

Kimler Başvurabilir?

Toros Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Teşvik (BEDEK) esaslarına Toros Üniversitesi öğretim elemanları başvurabilmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi