BİLİMSEL FAALİYETLERİ TEŞVİK (BEDEK)

Projelerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

Yayın Teşvik Tablosu

Sıra

YAYINLAR

Katsayı
(%)

I. Dergilerde Yayınlanan Eserler

 

1

UBYT kapsamındaki dergilerde yayımlanan  eserler

100

2

Alan indeksleri  kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler

40
3

Ulusal ve uluslararası hakemli dergiler

30
4

Alan indeksleri  kapsamındaki dergilerde yayımlanan diğer yayınlar

15
5

Tercüme makale veya bildiri

15

II.  Yayımlanan Kitap, Kitap Bölümü veya Kitap Çevirisi

 

1

Uluslararası düzeyde yayımlanmış bilimsel kitap  veya ders kitabı (Tanınmış

Yayınevleri- BEDEK tarafından belirlenir)

100
2

Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitap  veya ders kitabı

60
3

Diğer kitaplar (Alanında  editör veya hakem incelemesinden geçen)

40
4

Uluslararası düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta  bölüm (ler) veya ansiklopedi

maddesi (leri)

20
5

Tercüme kitaplar

20
6

Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta  bölüm(ler) veya ansiklopedi

maddesi(leri)

10

III. Patentler

 

1

Uluslararası Patentler

120
2

Ulusal  Patentler

80


*Çok yazarlı yayınlarda ve patentlerde belirlenen teşvik miktarı yazar sayısına bölünerek elde edilen miktar ödenir. Yayında Toros Üniversitesinin adresinin yazılması şartı ile sadece Toros Üniversitesi öğretim elemanlarına ödeme yapılır.


Diğer Teşvikler

1) TÜBİTAK tarafından ulusal veya uluslararası destek programları kapsamında yapılacak projelere başvuru yapılması durumunda proje yürütücüsüne her bir ulusal proje için 1000 TL ve uluslararası proje için 2000 TL,

2) Etik Kurulu gerektiren projelerde Üniversite dışında başvuru yapılan Etik Kurulu Başvuru giderinin tamamı,

3) Ulusal veya Uluslararası Patent/faydalı model veya tasarım başvuru yapılmış ve şekil uygunluğu kabul edilmiş başvurularda ulusal Patent/faydalı model veya tasarım için 1000 ve uluslararası için ise 2000 TL,

4) Toros Üniversitesi adresli yayınlardan SCI, SCE-Exp., SSCI ve A&HCI tarafından taranan araştırma makalelerinden yıl bazında alınan her bir atıf (yazarların kendi kendine yaptıkları atıflar hariç) için 100 TL (Teşvik miktarı her bir makale için 500 TL’yi aşamaz),

5) Toros Üniversitesi adresli yayınlardan SCI, SCE-Exp., SSCI ve A&HCI tarafından taranan araştırma makalelerinden 2 (iki) ve üzerinde yapılan makalelerin her biri için bu esasların 5 inci maddesine göre ödenen teşvik miktarının 1.5 katı ödeme yapılır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi