ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. TOPLULUĞU

Topluluğun Amacı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Topluluğu Üyelerinin:

Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

Üniversite elektronik sanayi iş birliği sağlamak

Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek

Üyelerin evrensel normlarda meslek ahlakına sahip olmasını sağlamak

Elektrik-Elektronik bilim mühendislik ve sanat dallarında teorik bilgi beceri ve uygulamalara teşvik etmek

Kamuoyu ile iletişimi güçlendirmek

Üyelerin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri bir çatı oluşturmak ve destek vermek.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi