FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Hakkında

  • Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde kurulan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez öğrenci alarak faaliyetine başlamıştır.


  • Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. Hastaların tedavisi yönünden rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile iş birliği içinde çalışır.


  • Bölüm, sağlıklı veya engelli insan yaşamının aktif ve bağımsız olmasını sağlamak; yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmek ve toplumun gelişimi ile üretkenliğinin artmasına katkıda bulunmak için geniş bir alanda hizmet verecek fizyoterapistler mezun etmeyi hedeflemektedir.


  • Fizyoterapistler, kamuya ve özel sektöre ait klinik ve hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim merkezleri ve engelli okullarında, yaşlı bakım evleri ve evde bakım hizmetleri veren kuruluşlarda, spor merkezleri ve spor kulüplerinde görev alabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyenler, yurt içinde ve yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam edebilir, akademisyen veya klinisyen olarak çalışabilirler.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi