SOSYAL MEDYA VE FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU

Topluluğun Amacı

Fotoğrafçılık Topluluğu Üyelerinin:

Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

Temel fotoğraf bilgisini vermek

Doğru bakış açısını öğretmek

Vizyonu genişletmek ve geliştirmek

Fotoğraf sergilerine katılmak

Fotoğraf gezilerine katılmak

Kültürel etkinliklere katılmak

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi