GENEL SEKRETERLİK

Dış Dokümanlar

TÜ-GNS-DD-001- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu.pdf

TÜ-GNS-DD-002- 4857 Sayılı İş Kanunu.pdf

TÜ-GNS-DD-003- 7100 Sayılı KHK.pdf

TÜ-GNS-DD-004- Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun.pdf

TÜ-GNS-DD-005- Bilgi Edinme Kanunu.pdf

TÜ-GNS-DD-006- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu.pdf

TÜ-GNS-DD-007- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.pdf

TÜ-GNS-DD-008- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.pdf

TÜ-GNS-DD-009- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.pdf

TÜ-GNS-DD-010- Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu.pdf

TÜ-GNS-DD-011- Kütüphane Malzemesinin Bakım ve Kullanımında İfla İlkeleri.pdf

TÜ-GNS-DD-011- Kütüphane Malzemesinin Bakım ve Kullanımında İfla İlkeleri.pdf

TÜ-GNS-DD-012- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi.pdf

TÜ-GNS-DD-013- Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik.pdf

TÜ-GNS-DD-014- Mesleki Uygulama Esasları.pdf

TÜ-GNS-DD-015- Muhafazasına Luzum Kalmayan Evrak.pdf

TÜ-GNS-DD-016- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-017- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.pdf

TÜ-GNS-DD-018- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.pdf

TÜ-GNS-DD-019- Standart Dosya Planı.pdf

TÜ-GNS-DD-020- Tebligat Kanunu.pdf

TÜ-GNS-DD-021- Toros Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası.pdf

TÜ-GNS-DD-022- Toros Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi.pdf

TÜ-GNS-DD-023- Toros Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Esaslar.docx

TÜ-GNS-DD-024- Toros Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Esasları.pdf

TÜ-GNS-DD-025- Toros Üniversitesi Kurum içi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi.docx

TÜ-GNS-DD-026- Toros Üniversitesi Öğrenci Tolulukları Tüzüğü.doc

TÜ-GNS-DD-027- Toros Üniversitesi Lisans Önlisans Programları Öğrenim Ücretlerine iliskin Mali Usul ve Esaslar.docx

TÜ-GNS-DD-028- Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi.pdf

TÜ-GNS-DD-029- Toros Üniversitesi Ögrenci Konseyi Yönergesi.docx

TÜ-GNS-DD-030- Toros Üniversitesi Ögrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi.docx

TÜ-GNS-DD-031- Toros Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı yönergesi.pdf

TÜ-GNS-DD-032- Toros Üniversitesi Öğrenci Yurdu İdare ve İşletme Esasları.docx

TÜ-GNS-DD-033- Toros Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-034- Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri Başarı Derecelendirme Esasları.docx

TÜ-GNS-DD-035- Toros Üniversitesi Yaz Dönemi Egitim Öğretim Yönergesi.docx

TÜ-GNS-DD-036- Üniversiteler Yayın Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-037- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-038- Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-039- Yurtiçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik.pdf

TÜ-GNS-DD-040- Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-041- Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu.pdf

TÜ-GNS-DD-042- Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-043- Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-044- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-045- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyi Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-046- Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik.pdf

T-7E70~1.PDF

TÜ-GNS-DD-048- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı.pdf

TÜ-GNS-DD-049- Yükseköğretim Personel Kanunu.pdf

TÜ-GNS-DD-050- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.pdf

TÜ-GNS-DD-051- Toros Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri.pdf

TÜ-GNS-DD-052- Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği.pdf

TÜ-GNS-DD-053- Toros Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme ve Ders Ücreti Ödeme Esasları.pdf

TÜ-GNS-DD-054- Toros Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Esasları.pdf

TÜ-GNS-DD-055- Toros Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Esasları.docx

TÜ-GNS-DD-056- Bilişim Suçları İle İlgili Kanunlar.pdf

TÜ-GNS-DD-057- ULAKNET Kullanım Politikası.pdf

TÜ-GNS-DD-058- 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla.docx

TÜ-GNS-DD-059- Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usül ve Esasları.doc

TÜ-GNS-DD-060- Toros Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Uygulama Yönergesi.docx

TÜ-GNS-DD-061- Toros Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılmasına İlişkin Usül ve Esaslar.docx

TÜ-GNS-DD-062- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun.doc

TÜ-GNS-DD-063- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.doc

TÜ-GNS-DD-064-Toros Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Usül ve Esasları.pdf

TÜ-GNS-DD-065- Kurumsal SOME Rehberi V1.pdf

TÜ-GNS-DD-066-SOME Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usül  ve Esaslarına Dair Tebliğ.pdf

TÜ-GNS-DD-067-Toros Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi.pdf


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi