GIDA TEKNOLOJİSİ

Hakkında


Gıda Teknolojisi Programı  Meslek Yüksekokulu bünyesinde Gıda İşleme Bölümüne bağlı  olarak 2 yıllık eğitim veren bir ön lisans programıdır. 

2019 –2020 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyetlerine başlamıştır.

Eğitim  dili Türkçe’dir.

AMACIMIZ

Gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte gıda bilimi ve teknolojisi konusunda bilgi ve beceri sahibi; gıda maddelerinin sağlıklı olarak üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması ve servis edilmesi aşamalarında; gıda kalite kontrol laboratuarların da ve hizmetlerinde ara eleman olarak çalışabilecek gıda teknikeri yetiştirmektir. 


KAZANILAN DERECE

Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “ön lisans diploması” verilmekte ve bu diplomaya sahip olanlar "Gıda Teknikeri " olarak çalışabilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarında(Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri, Hastane Mutfakları, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri

Özel gıda laboratuvarlarında 

Gıda kalite kontrol merkezlerinde

Özel sektörde gıda ürünlerinin işlendiği, depolandığı ve ambalajlandığı fabrikaların üretim departmanları, kalite kontrol birimleri ve laboratuvarlarında

Hazır yemek sektöründeÖğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi