GRAFİK TASARIMI

Hakkında

Tasarım programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde akademik faailiyetlerine başlamıştır. Meslek Yüksekokuluna bağlı Tasarım Bölümü/Grafik Tasarım Programı 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir.

Grafik tasarım programı; alanında sanatsal, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yeterli bilgi ve deneyim sahibi, tasarım ürünü çıkarabilen, tasarım ilkelerini bilen ve kullanan, donanımlı, çevresine bu bilgi ve deneyimini yansıtabilen, sektörün ihtiyaç  duyduğu kalitede hizmet üretebilen,  özgün,  çağdaş,  kendisini  ifade edebilen, çalışan, araştıran, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

Teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda program aktif öğrenmeye ağırlık verir. Programda uygulamalı dersler, projeye dayalı öğrenme, beceriye yönelik ders bileşenleri vardır. Görsel algılama ve düşüncelerinin geliştirilmesi, mesleğe ilişkin bilgi, ilke, kavram ve yöntemlerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Verdiğimiz çağdaş öğretim anlayışımız sadece ara eleman yetiştirmek değil, estetik değerleri ön planda tutan bireyler yetiştirerek ve geleceğin çağdaş, özgün ve yaratıcı grafik tasarımcılarını yetiştiren bir kurum olmaktır. 

İki yıllık ön lisans programı süresince, Temel Sanat Eğitimi, Bilgisayarlı Grafik Tasarım, Tipoğrafi, Özgün Baskı Resim, Desen, Grafik Tasarım, Grafik Desen, Dijital Reklamcılık, Görsel Tasarım, Endüstri Ürünler Grafiği, Animasyon, Grafik Üretim Teknikleri, Reklam Grafiği, Görsel İetişim, Reklam Stratejileri, Reklam ve Metin Yazarlığı, Grafik Sanat Tarihi gibi  kuramsal   ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Grafik   tasarım   programında   eğitim   almak isteyenler, son teknolojiyi   kullanarak   yaratıcılığını   geliştirmek   isteyenler, “Farklı fikirlerim’’ var, ‘’ tasarladıklarıma  güveniyorum” diyenler, Hayal gücü zengin, yaratıcı olanlar, Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen ve toplumun ihtiyaçlarına uygun tasarımlar yapmaya ilgisi olanlar Grafik Tasarım  programı seçebilirler.

Programın  Amacı

Grafik alanda üretilmiş düşünce ve tasarımları doğru uygulayacak mesleki bilgiye sahip, tasarım ve üretim alanlarındaki teknik kadro ile uyum içinde çalışabilecek, sorumluluk ve iş ahlakına sahip insan gücünü yetiştirmektir.

Programın  Kazanımları

 • Tasarım kavram, ilke ve teorilerini tanır.
 • Sanatsal, kültürel, estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirir.
 • Türkçe ve mesleki yabancı dili kullanarak uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurar.
 • Elle çizim-boyama yapar.
 • Fotoğraf çeker.
 • Görsel/grafik tasarım yapar (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, vb).
 • Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır.
 • Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanır.
 • Grafik Tasarım ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve mesleğin psikolojik, sosyolojik, etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygular.
 • Mesleki performans ve ilişkiler bağlamında tüm süreçlere (tasarım-basım-sunum) ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir.

DGS İle  Geçiş Yapılabilen Lisans Programlar

 • Fotoğraf
 • Fotoğraf ve Video
 • Grafik
 • Grafik Sanatlar
 • Grafik Tasarımı
 • İletişim ve Tasarımı
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar

Mezun olan öğrencilerimiz,

 • Tanıtım ve reklam ajanslarında,
 • Firmaların reklam ve tanıtım birimlerinde,
 • Basılı medya kuruluşlarında,
 • Matbaacılık,
 • Fotoğrafçılık,
 • Film sektörlerinde,
 • Televizyon kanallarında,
 • Web tabanlı yayım yapan kuruluşlarda görev alabilirler,
 • Kendi kurdukları işletmelerde ya da serbest tasarımcı olarak da mesleklerini sürdürebilirler.Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi