GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

DEKAN'IN MESAJI

Toros Üniversitesi G.S Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinden oluşmuş ve 2015 / 2016 Akademik yılında ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemiz, ülkemizin gereksinim duyduğu meslek adamlarını "çağdaş bilgi donanımı" ile yükleyerek, geleceğe hazır bireyler olarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

İletişim zenginliği ile küçülen dünyamızda Eğitim/öğretim programlarımız hem ulusal ve hemde uluslararası yarışmayı yapabilecek meslek adamları yetiştirmeyi öngörmektedir. Öğretim üyesi kadromuz, akademik zenginliğe kavuşturularak, ilkeli eğitimi ile genç ve dinamik bir üniversitenin önemli bir fakültesi olma amacını taşımaktadır.

Temel Mimarlık ve mühendislik derslerimiz yanı sıra sosyal ve kültürel zenginlik kazandıran "seçme dersler" ile mesleklerinde çok yönlü ve zengin öngörülü mimar ve iç mimarlar yetişmesine kapı aralanmaktadır.

YÖK tarafında öngörülen puanlama sistemi ile mimarlık öğrenci adayları puanlamada üst düzeye, iç mimarlık öğrenci adayları  yetenek sınavları ile daha zengin ve gerçek meslek sahibi olma eğilimindeki adaylar olarak bölümlere katılmaktadır. 

Gerçek bir çift ana dal sağlamak amacıyla çift ana dal başvurularını bir ölçüde daha sınırlayarak, gerçek çift ana dal sahibi meslek adamları yetiştirmek hedeflenmiştir. Geleceğe dönük planlamalar her yıl bir önceki yıldan elde edilen bilgi ve deneyimlerin değerlendirilmesi ile yenilenmekte ve daha objektif bakış açıları oluşturulmaktadır.

Fakültemizde, öğrencilerimiz eğitim kadromuz ile yakın iletişimde bulunarak, yoğun bilgi alışverişi içinde meslek kazanımlarına zenginlik kazandırıp, bire bir eğitimi sosyal ortamda elde etmektedirler.

Fakültemizde gerek önceki yıllarda ve gerekse bu yıldan itibaren eğitim görmeye başlayan öğrencilerime şöyle sesleniyorum:  Bireyler olarak önce kendinize ve sonrada kurumunuza karşı saygılı olunuz.  Başarı ve esenlik dileklerimle.

Prof.Dr. Erkin ERTEN

Dekan


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi