GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE HAKKINDA

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürü ile yoğrulmuş, kuramsal ve kılgısal öğretim ve eğitimin yanında sanatın değer ve anlam kazandırıcı katkısı ile kendini geliştirecek, özgür, yaratıcı, çağdaş düşünen, tasarlayan ve üreten bireyler yetiştirmek üzere 2012 yılında kurulmuştur. Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Seramik, Moda ve Tekstil, Grafik, Heykel, Resim ve Sahne Sanatları Bölümleri, birbirlerini çok yönlü olumlu etkileme potansiyeli gözetilerek bir arada kurulmuştur. Fakülte, kuramsal ve kılgısal yönleri yanında sanatsal açılardan da etkin, kendi kültür ve sanat değerlerimizden esinlenen, sorunları doğru belirleyen, araştırmacı, analiz, sentez ve karar verme becerileri gelişmiş, üretken ve çağdaş sanatçı ve tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakülte, evrensel ve yerel değerlerin insan olma onuru ile birlikte oluşacağı kimliksel özelliklerde öğrenci yetiştirmeyi hedefler. Ülkesini, insanını seven, önemseyen, yeniliklere açık, estetik duyarlılıkları gelişmiş, teknik bilgi ve becerilerle donanmış, meslek insanları ve tasarımcılarının yetiştirilmesi öngörülmektedir.

Fakültede yer alan bütün bölümlerin sergi ve uygulamalarına olanak sağlayıcı her tür altyapısı vardır ve bunların yanında, ilgili alanlarda topluma sunulacak üretimleri gerçekleştirebilecek laboratuvar ve atölyeler de bulunmaktadır.

Fakültede benimsenen öğretim ve eğitim sisteminin başlıca hedefi; öğrencilerin bu süre boyunca, yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, sezgilerini geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama ve deneme süreçlerini içeren bilimsel yöntemlerle yetiştirmek ve en önemlisi de onlara özgür düşünme ve sorgulama alışkanlığını kazandırmaktır. Öğrencinin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu bilgi, beceri ve yetenekleri aynı zamanda endüstri ve üretim alanında da uygulaması arzulanmaktadır. Mezunların, sanatın duyumsallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun ihtiyaçlarına cevap verirken, toplumsal beğeninin ve yüksek nitelikli yaşam standardının gelişmesini sağlamaları da amaçlanmaktadır. Deneyimli, yetkin ve çalışkan akademik kadrosu ve uygun fiziki olanakları, katılımcı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile topluma uzmanlık alanlarında öncülük yapan fakülte, önemli bir öğretim, eğitim ve uygulama kurumu olma yolunda hızla gelişmektedir.

Fakülte çalışmaları, sadece akademik öğretim ve eğitimle sınırlı kalmamaktadır. Ülkemiz kültür ve sanatının, bunların özgün yapıtlarının dünya çapında tanıtılması yolu ile evrensel kültür ile bütünleşebilmesi için, ulusal ve uluslararası sergiler ve yaz okulları açmayı, uluslararası sanat ve tasarım toplantıları ile gösteriler düzenlemeyi ve öğrencilerin bu tür etkinliklere katılarak üstün başarılı sonuçlar almasını da önemli bir amaç olarak kabul etmektedir. Fakültede verilen eğitim-öğretimle, kültür ve sanat değerlerimizden ilham alan, evrensel kültür ile bütünleşen, üretimler yaparak ve onlarla yaşayarak öğrenme ilkesini benimsemiş çağdaş bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Önde gelen bir üniversitenin yeni bir fakültesi olmanın sağladığı özgün yapısıyla Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, çok yönlü gelişmeye açık, sanatsal alt yapısını ve büyümesini planlı ve kalıcı adımlarla gerçekleştiren, geniş görüşlü bir strateji izlemektedir. Bu açıdan, sadece görsel sanatlara yoğunlaşmak yerine, diğer bilim ve sanat dallarına yönelik ilişkileri de oluşturma ve yeni bölümlerin açılmasına yönelme çalışmalarına da hızla devam etmektedir.

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi 2012 yılı başından itibaren atölye, laboratuvar ve dersliklerden oluşan yeni mekanlarını çağdaş özelliklerde geliştirmektedir. Böylece yetkin akademik insan gücü, yeterli altyapı, fiziki mekan ve uygulama alanları ile önemli yapıtlar üretebilecek nitelikte donanımlı sanat insanlarını toplumumuza kazandırma çabalarımızda başarılarımız her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda fakültemiz, dünyada ve Türkiye'de bir ilk olarak, toplumsal etkileşimi en yüksek düzeyde gerçekleştirmeye katkı sağlayacak bir yöntemi uygulamaya geçirmeyi istemektedir. Bu nedenle, üniversitede yer alamayan bireylerin de nitelikli bir üniversite kültürü elde etmesine katkı sağlamaya ortam hazırlamaktadır. Sonuç olarak sağlıklı kalkınmada etkin rol üstlenecek bireylere oluşacak istem, planlanan özel sertifika programları aracılığıyla, daha üstün nitelikli mezunlara yönelecektir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi