GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YÖNETİM


YÖNETİM KADROSU


DEKAN
Prof. Dr. Erkin ERTEN
[email protected]
DEKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi Ayşe MANAV
[email protected]
FAKÜLTE SEKRETERİ
Nizamettin TAŞ[email protected]

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
DEKAN
Prof. Dr. Erkin ERTEN
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİProf.Dr. Adnan MAZMANOĞLU
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Mustafa BEKMEZCİ
[email protected]
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Emine Özlem KÖROĞLU
[email protected]
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Tunay KÖKSAL
[email protected]
DOKTOR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TEMSİLCİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen C. BENLİ
[email protected]

FAKÜLTE KURULU

DEKAN / MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Erkin ERTEN
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Adnan MAZMANOĞLU
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Mustafa BEKMEZCİ
[email protected]
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Emine Özlem KÖROĞLU
[email protected]
DOÇENT TEMSİLİCİSİ
Doç. Dr. Tunay KÖKSAL
[email protected]
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe MANAV
[email protected]
İÇ MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen C. BENLİ
[email protected]
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ BÖLÜM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Burçin KUTSAL
[email protected]
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİDr. Öğr. Üyesi Şafak EBESEK
[email protected]


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi