HALK SAĞLIĞI TOPLULUĞU

Topluluğun Amacı

Halk Sağlığı Topluluğu Üyelerinin:

Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde halk sağlığı çalışmalarında bulunmak

Sağlık ile ilgili önemli gün ve haftalarda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek

Sağlık hizmetlerinden yeterli derecede yararlanmayan yerleşim yerlerini ziyaret etmek

Sağlıkta farkındalık yaratmak için ihtiyacı olan yerlere sağlık ile ilgili materyal temin etmek

Sağlıkta bilgilendirme amaçlı seminer, panel ve kongre faaliyetlerinde bulunmak

Yukarıda belirtilen amaçlarla basın-yayın dokümanları oluşturmak

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi