HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Hakkında


            Hemşirelik Sağlık Hizmetleri Bölümü 2015 yılında kurulmuş olup 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılında ilk kez öğrenci alarak faaliyete geçecektir. Hemşirelik bölümü 4 yıllık eğitim veren bir lisans programıdır.

            Bölümün Amacı; günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak nitelikte profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

            Sağlık alanında önemli görev üstlenen hemşirelerin eğitim müfredatlarında, temel tıp bilimleri derslerinin yanı sıra hemşirelik mesleğinin temel bilimlerini içeren (hemşirelik esasları, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, doğum- kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ve halk sağlığı hemşireliği) teorik ders ve uygulamaları bulunmaktadır.

            Bu bölümden mezun olanlar tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında yönetici ve klinisyen hemşire, eğitim kurumlarında okul hemşiresi, çeşitli kurumlarda yönetici ve kurum hemşiresi olarak çalışabilirler. Pedagojik formasyon eğitimi almış olanlar sağlık meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler. 

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi