İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ


İç Mimarlık mesleği insan çevresini oluşturan mekânların tasarımını ve daha işlevsel biçimde nasıl kullanılabileceği yönünde yapılan çalışmaları ele alır. İç mimarlık eğitiminin temel amacı; öğrencileri çağdaş teknik bilgilerle donatmanın yanında, kullanıcının tüm fiziksel gereksinimleri ve duygusal özelliklerini kavramak üzere, estetik bilgilerin de verilmesidir.

İç mimarlık bölümünün ders programı farklı disiplinlerden gelen mimar, mühendis, peyzaj mimarı, endüstriyel ürün tasarımcıları gibi profesyonellerle ve kamusal, kurumsal, ya da ticari projelerde tasarım çalışmaları yürüten dekoratörlerle işbirliğine girebilmelerine de olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

İç mimarlık bölümü mezunlarının çalışma alanları, eğitim süreçlerindeki ders programının mimariden endüstriyel tasarıma uzanan bir genişlikte tasarlandığı ve uygulandığı için mezun olduktan sonraki süreçte uyum sağlayabilecekleri iş ortamları da bu paralelde geniş olmaktadır. Bölümün mezunları akademik araştırma ile çalışmalarına devam ederek, akademik yönden ilerlemeyi de seçebilecekleri gibi isterlerse kendi tasarım bürolarını oluşturarak iç mimari proje ve uygulama çalışmaları da yapabilirler. 

Her biri çağdaş tasarım ve üretimin vazgeçilmez unsurları haline gelmiş olan iki boyutlu ve üç boyutlu çizim programlarına olan hakimiyetleri vb. bilgi-işlem birikimleri ile öğrencilerimiz, mesleklerinin önde gelen kişilikleri olmaya adaylardır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi