İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kalite Hedefleri

Hedefler

Akademik ve İdari hizmetlerinin aksamadan ve en verimli biçimde sürdürüle bilmesi için ilgili araç-gereç ve personelin zamanında temin edilerek paydaşların %100 memnuniyetini sağlamak

Başkanlığımız bünyesinde bulunan idari personelin motivasyonunu artıracak ve gelişimini sağlayacak yılda en az iki eğitim programı düzenlemek

Piyasayı yakından takip ederek, en çok talebin olduğu mal/hizmet alımlarını (kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri, büro mobilyaları ) en uygun zamanda alımının gerçekleşmesini sağlayarak, bu giderlerin maliyetlerini en az %30 oranında düşürmek

En çok mal ve hizmet alımlarının olduğu kırtasiye, bilgisayar, bilgisayar malzemeleri ve büro mobilyalarındaki var olan tedarikçi sayımızı en az  %20 arttırarak seçeneklerimizi artırmak

Şehir dışından alınan mallar için, mal teslimine kadar geçen süreyi doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda 5 iş gününden 3 iş gününe düşürmek

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi