İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

FAKÜLTE HAKKINDA


Fakültemiz, 07 Temmuz 2009 tarihli ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5913 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kurulmuştur.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.03.2010 tarihli kararı ile Fakültemiz bünyesinde “İşletme”, “İktisat” ve “Uluslararası İlişkiler” bölümleri açılmıştır. İlk öğrencisini 2010 yılında İktisat Bölümüne almıştır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.03.2011 tarihli kararı ile de Fakültemiz bünyesinde “Uluslararası Ticaret”, “Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık” ve “Psikoloji” bölümleri açılmıştır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.05.2012 tarihli kararı ile Bu bölümlerimizden “Uluslararası Ticaret Bölümü”nün adı “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” olarak değiştirilmiştir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.04.2018 tarihli kararı ile İktisat (%100 İngilizce) Bölümünün adı Uluslararası Finans (%100 İngilizce) olarak değişmiş, bu bölümümüzün ismi 2020 yılında Yükseköğretim Kurulunca “Uluslararası Finans ve Bankacılık” olarak değiştirilmiştir.

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsünde yer alan Fakültemizde,

-İşletme ( %100 İngilizce)

-Uluslararası Finans ve Bankacılık (%100 İngilizce)

-Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%100 İngilizce)

-Psikoloji (%30 İngilizce) bölümleri faaliyetini sürdürmektedir.

“Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık” ve “Uluslararası İlişkiler” bölümlerine ise henüz öğrenci alınmamıştır.

Fakültemizin:

Misyonu “eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik, girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirilmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmak”tır.

Vizyonu, Üniversitemizin “geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite” olma hedefi doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Misyonumuzun ve vizyonumuzun belirlediği çerçevede İngilizceyi etkin kullanabilen ve uluslararası standartları yakalamış, bunun yanında ikinci bir yabancı dili öğrenmiş, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmelerden haberdar, analitik düşünebilen, sorun çözebilen İşletme, Uluslararası Finans ve Bankacılık,  Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Psikoloji mezunu olmanın standartlarını evrensel ölçütlerde yakalamış bireyler yetiştirmekteyiz.

Fakültemizin bünyesinde bulunan ulusal ve uluslararası akademik ve iş tecrübesine sahip donanımlı ve tecrübeli akademisyen kadromuz ve evrensel standartlara ulaşmış ve Dünya’daki ve Türkiye’deki öncü üniversiteler ile uyumlu olan eğitim müfredatımız ile standartlarını belirlediğimiz öğrencileri geliştirmek ve iş hayatına hazırlamak konusunda var gücümüzle çalışmaktayız.

Mezun ettiğimiz öğrenciler, mezun oldukları bölüme göre, bölgemizin ve ülkemizin kamu ve özel sektörü öncü kurumlarında, Bankacılık, Finans, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Pazarlama, Dış Ticaret, Lojistik, Psikoteknik, Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme ve Rehabilitasyon ve benzeri birimlerinde başarıyla görev yapmaktadırlar.

Dekanlık


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi