İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (BİDR)

İİSB FAKÜLTESİ 2020 BİRİM GERİ BİLDİRİM RAPORU.docx

İİSBF BİDR 2020.docx

EK-1 2017-2021 İİSBF STRATEJİK  PLANI.docx

EK-2 AKADEMİK İÇ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAK.pdf

EK-3 2020 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Danışma Kurulu Faaliyet Raporu.docx

EK-3a 2020 ULUSLARARASI FİNANS ve BANKACILIK BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU FAALİYET RAPORU.docx

EK-3b 2020-2021  UTL BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU FAALİYET RAPORU.docx

EK-3c 2020 İŞLETME BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU FAALİYET  RAPORU.docx

EK-3d 2020-2021  PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU FAALİYET RAPORU.docx

EK-4 Lojistik sektöründe işsiz kalma-Webinar.pdf

EK-5 UFB Müfredat Değişikliği Toplantı Raporu.docx

EK-6 YÖK- Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler 38238-24.6.20.pdf

EK-6a FAKÜLTE KURULU KARARI 2020-08-10(Uzaktan Eğitim Derslerinin Belirlenmesi).docx

EK-6b FAKÜLTE KURULU KARARI 2020-08-10 Karar Eki (Uzaktan Eğitim Derslerinin Belirlenmesi).docx

EK-7 YÖK-Uzaktan Eğitimle verilecek dersler 34351-4.6.20.pdf (2).pdf

EK-8 Müfredat görevlendirme.pdf

EK-9a Ders Anket Formu.docx

EK-9b İktisat Ders Anket Sonuçları ve Müfredat Değerlendirme Raporu.pdf

EK-9c Psikoloji Ders Anket Sonuçları ve Müfredat Değerlendirme Raporu.pdf

EK-9d UTL Ders Anket Sonuçları ve Müfredat Değerlendirme Raporu.pdf

EK-9e İşletme Ders Anket Sonuçları ve Müfredat Değerlendirme Raporu.pdf

EK-9f - 2020-2021 Dr. Feyruz Usluoğlu ders anket soruları.pdf

EK-10 Bölüm Bazında Kültürel ve Farklı Disiplinlere Yönelik Seçmeli Dersler Tablosu.xlsx

EK-11 İİSBF Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı.xlsx

EK-12a Bölümlerin Öğrenci Danışmanları Kurulları Raporları (2019-2020 Güz Yarı yılı).pdf

EK-12b Bölümlerin Öğrenci Danışmanları Kurulu Raporu (2019-2020 BAHAR YARIYILI).pdf

EK-13 YÖK Uzaktan Eğitim  Esasları Ekim 2020.pdf

EK-14a Öğretim elemanları listesi.xlsx

EK-14b 2020-2021 Ders Yükleri.xlsx

EK-15 İİSBF YAPILAN ETKİNLİKLER.xlsx

EK-16 İşte Kadın İşte Gelecek-Didem Demir.pdf

EK-17 Yağmur Aydın.pdf

EK-18 Gökçe Manavgat Kent Konseyi.pdf

EK-19  Bölüm Danışma Kurulları 2020.pdf


İİSBF BİDR 2019.docx

EK 1- İntörn Mezun Öğrenci Toplantısı.pdf

EK 2 Ders Anket Formu.docx

EK 3 Bölümlerin 2018-2019 Bahar- Anket Değerlendirme sonuçları.pdf

EK 4 Bölümlerin 2018-2019 Bahar- Müfredat Değerlendirme Raporları.pdf

EK 5 Bölüm Bazında Kültürel ve Farklı Disiplinlere Yönelik Seçmeli Dersler Tablosu.xlsx

EK 6 İİSBF Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı.xlsx

EK 7 Bölümlerin Öğrenci Danışmanları Kurulu Raporları.pdf

EK 8 A Öğretim Elemanları Listesi (2019-2020 Eğitim-Öğreti yılı) (1).xlsx

EK 8 B 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS YÜKLERİ (GÜZ).xlsx

EK 9 İİSBF YAPILAN ETKİNLİKLER.xlsx

EK 10 İİSBF Stratejik Planda Yer Alan Faaliyetlere İlişkin Gerçekleşme Yüzdesi Çalışması.pdf

EK 11 YAYIN, PROJE, PATENT VB. BILIMSEL FAALIYETLERIN VERILERI VE IYILEŞME SONUÇLARI.pdf

EK 12 BAP ve Diğer fon Destekleri, kongre, proje vb. bilimsel faaliyetlerin verileri ve iyileşme sonuçları.pdf

EK 13 A Mezun öğrenci anketi (gösterge raporuna ek).docx

EK 13 B Mezun öğrenci anketi veriler (gösterge raporuna ek).xlsxÖğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi