İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

ÇALIŞMA GRUBU / ALT KOMİSYONLAR

Fakültemiz Kalite Komisyonu tarafından düzenlenecek Birim İç Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması için ihtiyaç duyulan aşağıdaki konularda bilgileri derlemek üzere “Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Alt Komisyonu” oluşturulmuştur.

Fakülte Birim    İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Alt Komisyonu ve Konuları

Konular

Fakülte    Sorumlu Öğretim Üyesi

Kalite Güvence Sistemi
-Doç. Dr. Ayhan DEMİRCİ
-Arş. Gör. Dr. Özgür Uğur ARIKAN
Eğitim ve Öğretim
-Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KORKMAZYÜREK
-Arş. Gör. Esra ÖZTÜRK
-Arş. Gör. Ecem ÖZHAN
Araştırma ve Geliştirme
-Dr. Öğr. Feyruz USLUOĞLU
-Arş. Gör. Yağmur AYDIN
-Arş. Gör. Petek BİLİM
Yönetim
- Dr. Öğr. Üyesi Seda TURNACIGİL
-Arş. Gör. Toprak Ferdi KARAKUŞ

 

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi