İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE KOMİSYONU

Fakültemizde kalite güvence sisteminin oluşturulması ve işletilmesi, süreçlerin takibi, kontrolü ve Üniversitemiz Kalite Komisyonu ile Fakültemiz arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Fakültemiz Kurulunun 05.11.2020 tarihli ve 34/142 sayılı kararı ile Fakülte Kalite Komisyonu oluşturulmuştur.

Fakülte Kalite Komisyonu

Unvanı
Adı -Soyadı
Görevi
Doç. Dr.
Ayhan DEMİRCİ
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi
Seda TURNACIGİL
Üye
Dr. Öğr. Üyesi
Feyruz USLUOĞLUÜye
Dr. Öğr. Üyesi
Yavuz KORKMAZYÜREKÜye
Fakülte Sekreteri
Durmuş Ali ÇITAK
Üye
Öğrenci
Zeynep ÖZMENÜye

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi