İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
DEKAN VEKİLİ
Prof. Dr. Ünsal YETİM
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Köksal HAZIR
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Mert AKTAŞ
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç. Dr.  Metin OCAK
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Seda TURNACIGİL


FAKÜLTE KURULU
DEKAN VEKİLİ
Prof. Dr. Ünsal YETİM
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Köksal HAZIR
PSİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
ULUSLARARASI FİNANS BÖLÜM BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi  Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
 BÖLÜM BAŞKANI
 Doç. Dr. Ayhan DEMİRCİ
İŞLETME BÖLÜM BAŞKAN V. Prof. Dr. Mustafa BEKMEZCİ
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Mert AKTAŞ
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Metin OCAK
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ
Dr. Öğr. Üyesi  Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ
YÖNETİM KADROSU
DEKAN VEKİLİ
Prof. Dr. Ünsal YETİM
DEKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Mustafa BEKMEZCİ
DEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi  Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ
FAKÜLTE SEKRETERİ
Durmuş Ali ÇITAK
YÖNETİCİ ASİSTANI
Nimet KENDİR
YAZI İŞLERİ MEMURU
Kerim ERTURAN

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi