İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde açılarak akademik faaliyetlerine başlamıştır. Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (yeni adı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından yayımlanan yönetmeliklerle işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır. Bunun yanı sıra işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vermesi, herhangi bir kaza sonucu yasal vicdani ve mali sorumlulukları en aza indirmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak da İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın amaçları arasındadır.

Son yıllarda Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Devletimizin daha duyarlı davranmaya başlaması ile bu alanda uzman bireylerin yetişmesi önem kazanmıştır. İşinde bilgili, pratik ve kalifiye bireylerin yetiştirilmesi Toros Üniversitesi olarak bizim görevlerimiz arasındadır.  Kendi alanlarında başarılı hocalarımız, öğrencilerimize gerek teori de gerekse uygulama da gereken tüm bilgiyi ayrıntılı olarak aktarmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işçilerin kullandıkları tüm araç gereçler okulumuzda mevcut olup, öğrencilerimiz bu araç gereçleri kullanmayı da ayrıca öğrenmektedir. Fabrikalara yaptığımız geziler öğrenilen teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürerek, iş hayatında öğrencilerimizin daha donanımlı olmasını sağlamaktadır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği programımızda Türk Dili ve Edebiyatı I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II (İngilizce I-II), Matematik gibi ortak derslere ek olarak; Temel Elektrik ve Makine Teçhizat, Temel Bilgi Teknolojileri, Çevre Sağlığı ve Atık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği I-II, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Uyarı Levhaları, İş Kazaları ve Raporlama, Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri, Ergonomi, Risk Analizi ve Değerlendirme, Yapı İşlerinde İş Güvenliği, Sektörel İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları verilen bazı önemli derslerdir.

Programımızın süresi iki yıl olup, öğrencilerimize, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen düzenlemeler sonucunda, bu alanda yetişmiş iş gücü kıtlığı çeken sektörlerde iş bulma fırsatı sağlamaktayız. 

Programın Amacı;

Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte " İş Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.

Ayrıca bu programda;

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan,

-Mesleki etik kurallara uygun davranan,

-Bir işletmede İş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan,

-Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen,

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

Kariyer Olanakları;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. Program mezunları, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili alt Bakanlık ve birimlerinde, Belediyeler ve ilgili birimlerinde, OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ve özel işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve MEB’e (Milli Eğitim Bakanlığı’na) bağlı yerleşke şeklindeki okullarda, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma, AFAD (Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı) ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.

Aşağıda bulunan linklerden Toros Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Hakkında videolar aracılığıyla bilgi sahibi olabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=9svwWo9yAE0(İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Bilinmesi Gerekenler)

https://www.youtube.com/watch?v=e6QyXieku4k(Hemşirelik Bölümü Öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Verildi)

https://www.youtube.com/watch?v=HSHh17wNTLw&t=33s(Toros Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü)

https://www.youtube.com/watch?v=w5rPruqTBcs(Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi)

https://www.youtube.com/watch?v=7bhDtinXZKk(Toros Üniversitesi’nde Yangın Tatbikatı 45 Evler Kampüsü)

https://www.youtube.com/watch?v=fv_hleL62po(Toros Üniversitesi’nde Yangın Tatbikatı Uray Kampüsü)

https://www.youtube.com/watch?v=m4OCv8-I02E(Toros’ta Yangın Tatbikatı – Teaser)

https://www.youtube.com/watch?v=Rkj2YzVztXw(Toros Üniversitesi’nde Yangın Tatbikatı)

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi