KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

POLİTİKALAR/STRATEJİLER

POLİTİKALAR/STRATEJİLER

 

Eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik vegirişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirmesine, insanyaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmayıhedefleyen Üniversitemizin,

Ar-Ge Politikası

·        Baştabölgesel olmak üzere Ulusal düzeyde sorunların çözümüne yönelikaraştırma-geliştirme yapmak ve araştırma altyapısını geliştirmek

·        Araştırmakadrolarının yetkinliğini arttırmak/teşvik etmek

·        Uluslararasınitelikte bilimsel yayın ve patent/faydalı model sayısını arttırmak

·        Sanayi/Sektöriş birliği ile ortaklaşa proje geliştirmek/teşvik etmek

·        Disiplinlerarası araştırmayı teşvik etmek

Eğitim-Öğretim Politikası

·        Eğitiminher seviyesinde öğrencileri araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek

·        Eğitiminher seviyesinde öğrencilerin bölge ve ülkenin sorunlarının çözümüne yönelikprojeleri üretmek/teşvik etmek

·        Öğrencilerinmesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacı ile sanayi/sektör ile işbirliğini artırmak ve yeni eğitim-öğretim modellerini geliştirmek

·        Eğitiminher seviyesinde disiplinler arası eğitim-öğretim programları ve dersleri teşviketmek

·        Lisans/Lisansüstüdüzeyde araştırma projelerinin desteklenmesini sağlamak

·        Eğitiminher seviyesinde girişim/inovasyon/teknoloji odaklıders veya faaliyetleri arttırmak/teşvik etmek

·        Derstasarımlarında, güncellenmesinde ve iyileştirilmesinde öğrencilerin katılımınısağlamak

·        Kurumdaöğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretimelemanlarının yetkinliklerini geliştirilmesini sağlanmak

Toplumsal Katkı Politikası

·        Araştırma/UygulamaMerkezlerinin Sektör/STK iş birliği ile araştırma/proje geliştirmek

·        Öğrencilerintoplumsal katkıya yönelik projeler geliştirilmek/teşvik etmek

·        Toplumunher kesimine yönelik eğitim, konferans/seminer vb. faaliyetler düzenlemesi

 

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ

 

Bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyenüniversitemiz uluslararasılaştırma kapsamında;değişim programlarından yararlanan öğrenci/personel sayısının arttırılması,üniversitemizde her eğitim-öğretim seviyesinde yabancı uyruklu öğrencisayısının ve ülke çeşitliliği ile yurtdışındaki üniversiteler ile bilimselfaaliyetlerin yoğunlaştırılmasına büyük bir önem vermektedir. Üniversitemizin,uluslararası düzeyde ilişkilerinin geliştirilmesi amacına hizmet etmek üzere uluslararasılaştırma strateji politikası

Değişim programları çerçevesinde;

Değişim programlarından faydalanan lisans velisansüstü gelen/giden öğrenci sayısını ve iş birliği yapılan üniversitesayısını arttırmak.

Her seviyede eğitim-öğretim görenöğrencilerin üniversitemizde aldıkları teorik bilgilerinin yanında bilgi vebecerilerini pekiştirmek üzere yurt dışındaki işletmelerde yapmak üzere stajhareketliliği imkânlarını arttırmak.

Üniversitemiz öğretim elemanları vepersonelin yetkinliklerini arttırmak üzere personel hareketliliğini arttırmak.

Yurt dışında deneyimli ve yetkin öğretimelemanlarının üniversitemizde eğitim, öğretim faaliyetlerine katkı vermesikonusunda gerekli iş birliklerin geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamındaproje geliştirmek ve projeden yararlanılan öğrenci/personel sayısını arttırmak.

Yabancı uyruklu öğrenci çerçevesinde; 

Yabancı Uyruklu öğrenci temini ileüniversitemizin uluslararası tanınırlığının arttırılması, Türk kültürününtanıtılması ve yerel ve ulusal kültürel değerlerimizin bizzat deneyimlenmesikapsamında

·        Eğitim-öğretiminher seviyesinde öğrenim görmek amacıyla yabancı uyruklu öğrencilerin sayısınıarttırmak.

·        Yabancıuyruklu öğrencilerin geldiği ülkelerin çeşitliliğini arttırmak.

Uluslararası iş birlikleri çerçevesinde; 

·        Yurtdışındakiüniversiteler ile iş birliğini geliştirmek.

·        Ortakaraştırma projesinin gerçekleştirilmesi.

·        Karşılıklıöğretim elamanı değişimini sağlamak.

·        Ortakkongre/sempozyum düzenlenmesi gibi faaliyetlerin arttırılması.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi