KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kariyer Ofisi

KARİYEROFİSİ

 

Kariyer Ofisi’nin amacı vebünyesinde yapılacak faaliyetler:

Toros Üniversitesi mezunlarına ulusal ve uluslararası düzeydeistihdamlarının artmasının sağlanması için destek olmak,

Toros Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarına kişisel gelişimlerinive sektörde aranan birey özelliklerine sahip olabilmeleri için gerekli eğitim,seminer vb. faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek,

Öğrencilerin staj ve intörn veya uygulamalı eğitimleriyapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını artırmak ve öğrencilerin ilgilikurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak amacıyla Toros ÜniversitesiSanayi/Sektör İş Birliği Merkezi (TORSİM)’in aktif olarak kullanılması veuygulanmasına yönelik çalışmaları geliştirmek,

Mezunların, kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmalarıyapmak üzere TORMED ve MBS (Mezun Bilgi Sistemi) kapsamında çalışmalar yapmak,

Kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamakamacıyla, Üniversitenin öğrencilerinin iş hayatında veya akademik hayattayönelmek istedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabileceklerisorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapmak ve KariyerGünleri düzenlemek,

Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, meslekiyeterliklerini artırmalarını ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takipetmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Sürekli Eğitim Uygulama veAraştırma Merkezi ile iş birliği yaparak vermek.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi