KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

SUNUMLAR

SUNUMLAR

 

PATENT   NEDİR, PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

  

Kalite  Güvence Sistemi Faaliyetleri-Akademik Personel

  

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi 

  

Dr.  Öğretim Üyesi Çağdaş ALLAHVERDİ

  

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

  

6/10/2018-14:00- 45  Evler Kampüsü Konferans Salonu

  

Sunum

  

Patent  Nedir, Patent Başvurusu Nasıl Yapılır.pdf

 

İŞ YÜKÜ   HESAPLAMASI BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

  

Eğitim  Öğretim Faaliyetleri-Akademik Birimlerin Yönetim Kadrosu ve Bölüm/Program  Başkanları

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi 

  

Prof. Dr.  Yüksel ÖZDEMİR

  

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

  

14/11/2018-15:00-  MYO B-206 No'lu Derslik

  

Sunum

  

AKTS-İş  Yükü.pdf

 

KALİTE   KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NÜN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU FAALİYETLER HAKKINDA

BİLGİLENDİRME   VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

  

Kalite Güvence  Sistemi Faaliyetleri-Kalite Komisyonu Üyeleri

  

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi 

  

Prof. Dr.  Yüksel ÖZDEMİR

  

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

  

02/11/2018-14:00-  Senato Toplantı Salonu

  

Sunum

  

Bilgilendirme  ve Değerlendirme Toplantısı.pdf

 

KALİTE   KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NÜN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU FAALİYETLER HAKKINDA

BİLGİLENDİRME   TOPLANTISI 2018-2019

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

  

Kalite  Güvence Sistemi Faaliyetleri-Akademik ve İdari Birim Kalite Temsilcileri

  

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi 

  

Prof. Dr.  Yüksel ÖZDEMİR

  

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

  

15/11/2018-14:00-  Senato Toplantı Salonu

Sunum

  

Birim  Kalite Temsilcileri.pdf

  

 

TOPLAM   KALİTE YÖNETİMİ VE KURUMLARDA KALİTE KÜLTÜRÜ

Toplantı Bilgisi  ve Hedef Kitle

  

Kalite  Güvence Sistemi Faaliyetleri-Akademik Personel ve İdari Personel

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi 

  

Prof. Dr.  Yusuf ZEREN

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

  

22/11/2018-14:00- 45  Evler Kampüsü Konferans Salonu

Sunum

  

Toplam  Kalite Yöntemi ve Kurumlarda Kalite Kültürü.pdf

 

YÜKSEKÖĞRETİMDE   KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE SÜREÇLERİ

   

Toplantı Bilgisi  ve Hedef Kitle

  

Eğiticilerin  Eğitimi Programı-Akademik Personel ve İdari Personel

  

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi 

  

Prof. Dr.  Yüksel ÖZDEMİR

  

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

  

29/01/2019  –14:00- Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi

  

Sunum

  

Kalite  Güvence Sistemi.pdf

 

ULUSAL   VE ULUSLARARASI PROJELER VE PROJE HAZIRLAMA

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğiticilerin  Eğitimi Programı-Akademik Personel

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi

Dr.  Öğretim Üyesi Cevher AK

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

05/02/2019-  10:00-Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi

Sunum

Bilimsel  Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi.pdf

 

YAZIŞMA   KURALLARI VE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğiticilerin  Eğitimi Programı-İdari Personel

Sunum  Yapan Daire Başkanı

Bihter  AĞLAMIŞ & Durmuş Ali ÇITAK

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

05/02/2019-  14:00-Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi

Sunum

Yazışma  Kuralları ve Bilgi Yönetim Sistemi-1.pdf
  
Yazışma  Kuralları ve Bilgi Yönetim Sistemi-2.pdf

 

KİŞİLERARASI   İLETİŞİM VE EMPATİ

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğiticilerin  Eğitimi Programı-Akademik Personel ve İdari Personel

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi

Dr.  Öğretim Üyesi Sema Bengi GÜRKAN & Dr. Öğretim Üyesi Münir Yalçın ORTAKALE

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

11/02/2019-  15:30-45 Evler Kampüsü Konferans Salonu

Sunum

Etkili  İletişim.pdf

 

 

ÖĞRENME   VE ÖĞRETME PSİKOLOJİSİ

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğiticilerin  Eğitimi Programı-Akademik Personel

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi

Doç. Dr.  Mehmet KARAKUŞ

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

25/02/2019-  16:00-45 Evler Kampüsü Konferans Salonu

Sunum

  

Eğiticilerin  Egitimi.pdf

  

 

YÖNETİMDE   STRES VE İŞ DOYUMU

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğiticilerin  Eğitimi Programı-İdari Personel

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi

Prof. Dr.  Banu İNANÇ YAZGAN & Prof. Dr. Kamuran ELBEYOĞLU

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

26/02/2019  15:30-45 Evler Kampüsü Konferans Salonu

Sunum

Öfke  Kontrol.pdf
  
Stres  ve İş Doyumu.pdf

  

 

YÖNETİM YAKLAŞIMLARI   VE YÖNETİM SÜREÇLERİ

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğiticilerin  Eğitimi Programı-Akademik Personel ve İdari Personel

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi

Prof. Dr.  Kamuran ELBEYOĞLU & Doç. Dr. Köksal HAZIR

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

11/03/2019  15:30-45 Evler Kampüsü Konferans Salonu

Sunum

Planlama.pdf
  
İletişim  ve Zaman Yönetimi.pdf

 

ÖĞRETİM   YAKLAŞIMLARI, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğiticilerin  Eğitimi Programı-Akademik Personel

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi

Doç. Dr.  Mehmet KARAKUŞ

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

26/03/2019-  15:30-45 Evler Kampüsü-

Psikoloji  Bölümü Toplantı Salonu/B-102

Sunum

Öğretim  Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri.pdf

 

2019-2020   ORYANTASYON GÜNÜ

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

  

Oryantasyon  Programı- Birinci Sınıf Öğrencileri

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi

Prof. Dr.  Yüksel ÖZDEMİR

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

19/09/2019- 45  Evler Kampüsü Konferans Salonu

Sunum

TU 2019-2020 Oryantasyon Sunumu.pdf

 

KALİTE   KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NÜN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU FAALİYETLER HAKKINDA

BİLGİLENDİRME   TOPLANTISI 2019-2020

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

  

Kalite  Güvence Sistemi Faaliyetleri-Akademik ve İdari Birim Kalite Temsilcileri

  

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi 

  

Prof. Dr.  Yüksel ÖZDEMİR

  

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

  

14/11/2019-10:00-  Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu

Sunum

  

KGS  Bilgilendirme Toplantısı.pdf

 

ALAN   DIŞI DERSLER BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğitim-Öğretim  Faaliyetleri-Lisans ve Yüksekokul Akademik Danışmanları

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi

Prof. Dr.  Yüksel ÖZDEMİR

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

20/11/2019-SBYO  & 27/11/2019 İİSBF-MF &   19/12/2019-GSTMF

Sunum

Alan  Dışı Dersler.pdfGÜDÜLEME,   ETKİLEME VE KURUM KÜLTÜRÜ

Toplantı  Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğiticilerin  Eğitimi Programı-Akademik Personel

Sunum  Yapan Öğretim Üyesi

Doç. Dr.  Mustafa BEKMEZCİ

Toplantı  Tarihi, Saati ve Yeri

  

11/12/2019  15:30-45 Evler Kampüsü Konferans Salonu

Sunum

Güdüleme,  Etkileme ve Kurum Kültürü.pdf

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi