KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Tanıtım Kentler ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve mekansal boyutları olan kavramsallaştırılması, anlaşılması ve açıklanması oldukça karmaşık yaşam alanlarıdır. Bu bağlamda  T.Ü. Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYAM)’nin amacı; kentlerimiz ve özellikle yaşadığımız kent Mersin’in tüm bağlamlarına ilişkin bilgi üretmek, düzenlemek, depolamak ve paylaşmaktır.

KEYAM, toplum ile akademinin arakesitinde yer alır ve bu doğrultuda yerel yönetimler, kentliler, üniversiteler, fakülteler, bölümler, diğer araştırma merkezleri, akademisyenler, öğrenciler arasında karşılıklı bilgi alışverişi sağlar.

KEYAM’ın temel araştırma konuları kentleşme ve yerel yönetimler başta olmak üzere, doğa ve çevre bilimleri, kent sosyolojisi, kent ekonomisi, kent kültürü, kent tarihi, siyaset bilimi, kent hukuku üzerine olup bu bağlamda kolokyum, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, sergi, vb. etkinlikler ile atölye çalışmaları, çalıştaylar ve sertifikalı eğitim programları düzenlenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle akademisyen, araştırmacı, yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin artması ve bilginin kamusal alana yayılması amaçlanmaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi