KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Abone Veri Tabanları (A-Z)


1. Academic Search Ultimate (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
Veritabanı önemli atıf dizinlerinde yer alan hakemli-tam metin dergilerin koleksiyonunu sunar. Kapsadığı konular arasında; hayvan bilimi, antropoloji, astronomi, biyoloji, kimya, mühendislik, etnik ve çok kültürlü çalışmalar, genel bilim, coğrafya, jeoloji, hukuk, matematik, müzik, eczacılık, fizik, psikoloji, din ve felsefe, bilim ve teknoloji, veterinerlik, kadınların çalışmaları ve zooloji bulunmaktadır.
2. American Doctoral Dissertations, 1933-1955 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sağlamaktadır. Basılı indeksi “Doctoral Dissertations Accepted by American Universities” olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık 100,000’e yakın atıf içeren American Doctoral Dissertations, 1933-1955 isimli bu kaynak orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir. Bu veritabanı Boston’daki H. W. Wilson Foundation ve the Congregational Library tarafından hazırlanmıştır. Araştırmacılar bu kaynağa EBSCOhost platformu üzerinden ücretsiz olarak erişebilmektedir.
3. Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir
4. Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]  
Bu arşiv veritabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

5.Art Index Retrospective: 1929-1984 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]   
Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.


6. BMJ Online Journals
[Kampüs İçi Erişim]  
British Medical Association tarafından yayınlanan klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp konularında önde gelen 27 adet tıp dergisine tam metin erişim sağlanır.
7. Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.
8. Business Source Ultimate (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
İktisadi ve idari bilimler, işletme ve yönetim bilimleri fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır.
9.Central & Eastern European Academic Source (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden  660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar.
İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.

10.DynaMed (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
National Science Foundation - NSF ( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel, kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir. Basit ancak güçlü konulara ayrılmış bir menüsü, doktorlara, tıp öğrencilerine ve diğer sağlık profesyonellerine, saygın yayınlar, kuruluşlar ve katkıda bulunan klinik çalışanlarının verdiği üst düzey, sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar. DynaMed içerisindeki bilgiler her gün gözden geçirilir ve 500’den fazla tıp dergisi doğrudan ve dolaylı olarak izlenir. Her bir dergi, kapak kapak incelenir ve her bir makale de bilimsel geçerlilik açısından değerlendirilir. Bu sistematik literatür takip süreci sayesinde, DynaMed’in içeriğini, eldeki en iyi kanıtlar belirler. DynaMed, NSF tarafından desteklenen bilimsel bir çalışmada, rastgele sorulan 698 klinik soruya, % 87 oranında cevap vererek, bir çok kanıta dayalı referans sistemini geride bırakmıştır.
11. Education Index Retrospective: 1929-1983 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.
12. Emerald eJournals Premier
[Kampüs İçi Erişim]
Muhasebe, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları yönetimi,endüstri sektörleri ve inovasyon, bilgi yönetimi, uluslararası işletme, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim konularında 175; muhendislik konusunda ise 19 adet dergiye tam metin erişim sağlanır.
Emerald Dergi Listesi
13. ERIC (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
ERIC, Educational Resource Information Center (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi)tarafından üretilen bir veritabanıdır. 2.200'ün üzerinde özetin yanı sıra 1000'in üzerinde eğitim ve eğitimle ilgili dergilerden ek bilgiler, alıntılar ve özetler içermektedir.

14. European Views of the Americas: 1493-1750 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:
  • Amerika’daki Britanyalılar
  • Ticaret
  • Keşifler
  • Amerika’daki Flemenkler
  • Amerika’daki Fransızler
  • Amerika’daki dinler ve inançlar
  • Korsanlar
  • Köle ticareti
15. GreenFILE (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
GreenFILE; çevre, çevre kirliliği, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm gibi çevre ve ilişkili bir çok konu başlığındaki makaleleri içermektedir. Veritabanında 300 bine yakın bibliyografik kayıt yanında, 4.500’ün üzerinde çevre ile ilgili açık erişimli tam metin makaleye de erişim mümkündür.
16. Humanist & Social Science Index Retrospective : 1907-1984 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.
17. IEEE Xplore 
[Kampüs İçi Erişim]
IEEE / IEE Electronic Library (IEL) veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.
IEEE / IEE Electronic Library (IEL) ile;
•Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter),
•IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere,
•Bütün güncel IEEE Standartlarına,
•1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.
IEEE Xplore Digital Library Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu


18.JStor
[Kampüs İçi Erişim] 
JSTOR (Journal Storage) veritabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmış 359 hakemli dergiyi kapsar. Dergiler ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına erişilmektedir. Arşiv niteliğinde bir veritabanıdır. Antropoloji, arkeoloji, ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, bitki bilimi, işletme, Ortadoğu çalışmaları, ekonomi, maliye, eğitim, fen bilimleri, tarih, dil, edebiyat, felsefe, siyaset bilimleri, nüfus etüdleri, sosyoloji, coğrafya, din, folklör, film, gösteri sanatları, müzik, istatistik ve matematik konularını kapsamaktadır.
JSTOR_Quick_Start_Guide.pdf
JSTOR_Hızlı Başlangıç Rehberi.pdf
19.Library Information Science & Technology Abstratcs (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), 560'dan fazla temel günceyi, yaklaşık 50 adet önemli günceyi ve yaklaşık 125 adet seçme günce ile birlikte kitaplar, araştırma raporları ve gidişat belgelerini dizinler. İçerikteki konular arasında kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama, bibliometri, çevrimiçi bilgi edinimi, bilgi yönetimi ve daha fazlası bulunur. Veritabanının içeriği 1960'ların ortalarına kadar uzanır.
20. MasterFILE Complete (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
Dünyanın önde gelen yayıncılarından derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır. Veritabanı EBSCOhost tarafından her gün güncellenmektedir.

21. MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin  eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

22. MEDLINE (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
MEDLINE; tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler sağlamaktadır. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE, 4.800'den fazla geçerli biyomedikal dergide yayınlanan makalelerin özetlerini içermektedir. Medline kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıklarını ve indeksleme yöntemlerini içermektedir.
23.MENDELEY 
[Kampüs İçi Erişim]
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından tüm üniversitelerin kullanımına açılan Mendeley; araştırmacıların, araştırmalarını yönetmelerine, düzenlemelerine, geliştirmelerine ve diğer akademisyenler ile çevrimiçi işbirliği yapmalarına imkan sağlayan akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.
Mendeley  İngilizce Kullanım Rehberi
Mendeley Desktop      
Mendeley Türkçe Kullanım Rehberi.pdf
24.Nature Journals All
[Kampüs İçi Erişim]
EKUAL Nature Journals All aboneligi 2018-2019 yillarini icerecek sekilde yapilmis olup, ilgili abonelik kapsaminda asagida yer alan iceriklere erisim saglanabilecektir.
Nature + Nature Methods + Nature Protocols (46 dergi): 2007 yilindan gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik yili ve bir onceki yila surekli erisim hakki olacaktir.
Palgrave Macmillan Journals (47 dergi):1997’den gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik yillarina surekli erisim hakki olacaktir.
Academic Journals (40 dergi): 1997’den gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik yillarina surekli erisim hakki olacaktir.
Nature-Journals-Dergi-Listesi (3).xlsx
Palgrave-Macmillan-Dergi-Listesi (1).xlsx
Academic-Journals-Dergi-Listesi.xlsx
Nature-Kullanim-Kilavuzu.pdf
25. Newspaper Source Plus  (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
İçerik:
1,200+ tam metin gazete
130 haber bülteninden haberler
67 milyona yakın tam metin makale
26. Newswires (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine gerçek zamanlı erişim sağlar. Newswires'ın tam metin içeriği 30 günlük olarak arşivlenir.
27. OVID Journals
[Kampüs İçi Erişim]
Lippincott Williams & Wilkins yayınevi tarafından yayınlanan tıp konusundaki 209 adet dergiye tam metin erişim sağlar. Tam metin olarak erişilen bu dergilerin içinden seçilen impakt faktörü yüksek 50 adet dergiye ise arşivleri ile birlikte tam metin erişim mümkündür.
Kullanım Rehberi (pps file)
OVID Dergi Listesi
28-Proquest
[Kampüs İçi Erişim]
Kapsamı multi-displiner olan PQDT Global, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri olmak üzere toplam yaklaşık 2 milyon üzerinde tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim sağlar. Abstract (Özet) tezlerle birlikte PQDT’deki tez sayısı 3 milyonu bulunmaktadır. Önde gelen uluslararası 700’den fazla üniversite ve araştırma kuruluşu tezlerini PQDT ile yayınlamaktadır. Her yıl ortalama 15.000 Tez eklenmektedir. Dünya genelinde 3.000, Türkiye’de ise 60’ın üzerinde üniversitede kullanılmaktadır.Tam metin tezlerin geneli 1997 yılından günümüze kadar yayınlanmış tezlerdir. Dünyanın her tarafından 1743’ten günümüze milyonlarca aranabilir tez bibliyografik künyesi bulunmaktadır. Eski lisans çalışmaları ile ilgili güçlü bir geriye dönük tam metin kapsam sunmaktadır. Doktora ve master tezlerinin özet bilgilerini ve ilk 24 sayfasını görebilme imkanı sağlayan “ProQuest Dissertations and Theses Global” dünyanın en kapsamlı tez ve bitirme ödevi koleksiyonudur. Temmuz 1980’den beri yayımlanan her tez yazarı tarafından kaleme alınmış 350 kelimelik bir özet içermektedir. 1988’den beri yayınlanan master tezleri 150 kelimelik özet içermektedir.

29. Regional Business News (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]

Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.
30. ScienceDirect 
[Kampüs İçi Erişim]
1997'den günümüze; Ziraat, Biyoloji, Sanat, Beşeri Bilimler, Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, Teknoloji, Çevre Bilimleri, Tıp, Fen Bilimleri, Eczacılık, Astronomi, Sosyal Bilimler, Zooloji, Yer Bilimleri konularında 1448 dergiye "tam metin" erişim sağlar.
ScienceDirect Kullanım Rehberi
31.Social Sciences Index Retrospective : 1907 – 1983(EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
EKUAL EBSCOHost veri tabanı 2016-2018 lisans anlaşması kapsamında 2018 yılı için sahiplik modeliyle sürekli erişim sağlanacak olan  Social Sciences Index Retrospective: 1907 – 1983 Retro Index, EBSCOHost ve EDS ara yüzünde gerekli tanımlamalar yapılarak üyelerimizin erişimine açılmış olup detay bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Sosyal bilimler ile ilgili olan bu danışma kaynağı, 1900’lü yıllara dayanan beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar.
İçeriğinde;
·         Kitap eleştirilerini de içeren 1 milyona yakın indeks
·         International Index, Social Sciences & Humanities Index, and Social Sciences Index’in de içinde bulunduğu kapsamlı içerik
·         1900’lü yıllara dayanan indeksleme
ssir-coverage (2).xls


32.SpringerLink
Kampüs İçi Erişim]
Springer yayınevi tarafından yayınlanan çeşitli konulardaki 1280 adet dergiye tam metin erişim sağlanır.
Springer Link Erişime Açık Dergi Listesi
33.Taylor & Francis Online Journal
Kampüs İçi Erişim]
Taylor & Francis yayınevi tarafından yayınlanan; 743 Sosyal ve Beşeri Bilimler; 405 Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp alanı olmak üzere toplam 1148 elektronik dergiye 1997 yılından günümüze tam metin erişim sağlanmıştır.
Taylor & Francis Erişime Açık Dergi Listesi
34. Teacher Reference Center  (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.
35.The Belt and Road Initiative Reference Source  (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Veritabanı; iş eğilimleri, altyapı, araştırma işbirliği ve ticaret fırsatlarını kapsayan önde gelen dergiler sunmaktadır. Çin, Türkiye, Romanya, Rusya Federasyonu, Çek Cumhuriyeti, Pakistan, İran ve Litvanya'dan dergiler içermektedir. İşletme, fen bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, telekomünikasyon, sağlık ve sanat dahil olmak üzere çok çeşitli disiplinleri kapsamaktadır.


36. ULAKBİM Veritabanları 
[Kampüs İçi Erişim]
Türkiye Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından üretilen ULAKBİM Türkçe Ulusal Veritabanları, özel kapsama sahip çok disipline yönelik bir kaynaktır. Türk Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı; Mühendisliğin yanı sıra Temel ve Uygulamalı bilimlere yönelik geniş bir içerik sağlar. Türk Yaşam Bilimleri Veritabanı; Ziraat, Biyoloji ve Veterinerlik Bilimi alanlarına odaklanır. Türk Tıp Veritabanı; Tıp, Dişçilik, Farmasötik ve Hasta Bakıcılık alanları dahil Sağlık Bilimleri üzerine araştırmaları içerir. Türk Sosyal Bilimler Veritabanı; Antropoloji, Ekonomi ve Tarih'ten Uluslararası Gelişme, Dil Bilimi ve Siyaset Bilimi’ne, insan topluluğu ile ilgili tüm önemli alanları inceler. İki dilde (İngilizce ve Türkçe) hazırlanmış olan özetler ve açıklamalar dört veritabanının da Türkiye’den ve dünyanın her yerinden araştırmacılar tarafından kullanılabilmesini sağlar.


37.Web News(EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.
38.Wiley Online Library
[Kampüs İçi Erişim] 
1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.
Wiley dergileri hakkında:
1.214 Wiley dergisinin etki değeri bulunmaktadır ve bu dergiler 2016 yılında Journals CitationReport’ta (JCR) indekslenmiştir.363 Wiley dergisi kendi alanında en iyi ilk 10 dergi arasındadır.26 Wiley dergisi 2016 yılında en başarılı dergi sıralamasında 1. sıraya yükselmiştir.142,006 Wiley makalesi 2016 yılında JCR’de indekslenmiştir.784 derginin 2016 yılında etki değeri artmıştır.Wiley makalelerine 6,678,048 atıf yapılmıstır, bu da JCRdeki atıfların %12’sinin Wiley makalelerindengeldiğini göstermektedir.Wiley makaleleri 34 alanda en çok paylaşılan makalelerdir.CA- A Cancer Journal for Clinicians dergisinin etki değeri 187.04’tür ve JCR’de etki değeri en yüksek dergidir. Bu dergi ANKOS dergi paketi içinde yer almaktadır.
WILEY_JOURNALLIST_28DEC 2018 Database Model title list.xls


39.World eBook Library
[Kampüs İçi Erişim] 
World eBook Library ile 100’den fazla dildeki 4 milyondan fazla eKitap ve eDokümana erişilebilmektedir. Veritabanında, astronomi, biyoloji, ekonomi, finans, güzel sanatlar, istatistik, kimya, siyasal bilimler, teknoloji, vb. konulardaki kitap ve dokümanları kapsayan 230 akademik araştırma koleksiyonu bulunmaktadır. Bunun yanısıra World eBook Library, 850.000 çizim, grafik, harita ve resime; 23.000 sesli kitaba erişim sunmaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi