KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Atıf Veri Tabanları

1-Web of Science : SCI, SSCI, AHCI, CPCI-S, CPCI-SSH (Atıf İndeksi)

[Kampüs İçi Erişim] 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI), sanat ve beşeri bilimler bilimler alanlarında dünyadaki en prestijli, en fazla atıf alan 1160 adet dergiyi kapsayan bir atıf indeksidir.

Science Citation Index (SCI) Expanded, bilim ve teknik konularında dünyadaki en prestijli ve en fazla atıf alan 6.650 adet dergiyi kapsayan bir atıf indeksidir.

Social Sciences Citation Index (SSCI), güncel ve geriye dönük olarak, 50'nin üzerinde disiplindeki 2474 adet sosyal bilimler dergisini kapsayan bir atıf indeksidir.

Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S), bilimsel ve teknik alanda yayınlanmış konferans literatürünü kapsayan bir atıf indeksidir.

Conference Proceedings Citation Index - Social Science and Humanities (CPCI-SSH), sosyal, beşeri ve sanat bilimleri alanında yayınlanmış konferans literatürünü içeren bir atıf indeksdir.

2-Spocus
[Kampüs İçi Erişim]
SciVerse Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında dünyadan 5.000’in üzerinde yayıncının 19.500’ün üzerindeki dergisini kapsar.


3-SOBİAD

Tür : Atıf veri tabanı
Konu : Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri
İçerik : Sosyal bilimler, fen ve sağlık alanında yayımlanan 826 dergiyi indeksleyen ve bilimsel yayınların performansını ölçmeye dayalı bir değerlendirme sistemidir.
Abonelik Durumu : Kurum aboneliği yoktur.


4- TR-DİZİN (ULAKBİM Veri Tabanları)

Tür : Atıf veri tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.
İçerik : TÜBİTAK / ULAKBİM tarafından geliştirilen Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Türk Tıp, Yaşam Bilimleri ile TÜBİTAK Destekli Projeler veritabanları.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi