KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Misyon/Vizyon

MİSYONUMUZ   
 Kütüphanemiz koleksiyonu ve bilgi hizmetleri ile Üniversitemizin Eğitim-Öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemeyi, öğrencilerle öğretim elemanlarımızın akademik program ve bilimsel araştırmalardan doğan bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı ve bilgi donanımlarının artmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.

 VİZYONUMUZ
 Toros Üniversitesinin gereksinim duyduğu bilgi hizmetlerini çağdaş teknolojileri kullanarak en üst düzeyde sunan, bilgiye ve bilgiye erişime değer veren, yaşam boyu öğrenen bireyler yetişmesine katkıda bulunan çağdaş bir bilgi merkezi olmak.


 SORUMLULUĞUMUZ
 Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkânları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve benzeri hizmetlerden sorumludur. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphanede kullanımını sağlamak Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak ve denetlemek. Kütüphaneye satın alınacak bilgi kaynaklarının seçiminde akademik birimlerle işbirliği içerisinde çalışmak. Birimin web sayfasının düzenlenmesini ve güncellenmesini sağlamak


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi