KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ücretsiz Veritabanları


DOAJ, erişime açık olan 585 civarında dergiyi kapsamaktadır. Bu veritabanı; tarım, gıda, biyoloji, kimya, sağlık, dil ve edebiyat, matematik, istatistik, fizik, astronomi, teknoloji, mühendislik, güzel sanatlar, mimarlık, işletme, ekonomi, çevre, tarih, arkeoloji, hukuk, uluslar arası ilişkiler, sosyal bilimler, felsefe ve din konularını içermektedir.

Tıp bilimi ile ilgili pek çok dergiye ücretsiz olarak erişim sağlanmaktadır.

Türk Psikiyatri Dizini (eski adıyla Çukurova Psikiyatri Dizini) projesi, 2000 yılından itibaren Türkçe yayınlanan Psikiyatri Dergilerinin tümünün içeriğini kapsamayı amaçlayarak yola çıkmış bir projedir.
 
Ulakbim tarafından hazırlanan çeşitli konulardaki Türkçe özet veritabanları mevcuttur.
 

TÜBİTAK- MAM Gıda Enstitüsü’nün Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yürüttüğü proje kapsamında Ulusal Gıda Kompozisyon Veritabanı (TURKOMP) oluşturulmuştur. TURKOMP’ta 500’den fazla gıdaya ait 100 bileşen için yaklaşık 63.000 veri bulunmaktadır. 
 

Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılan Türk Dili dergisinin dizini mevcuttur.
 

Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır. 'Akademik araştırma' ve 'makale arama' kapsamında hizmet veren Acarindex.com veri tabanında barındırdığı 'hakemli dergi' ve on binlerce 'makale' ile her gün binlerce araştırmacıya hizmet vermektedir
 

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Proje, 100 akademik dergiye davet gönderilerek başlamış, zamanla Türkiye'deki tüm akademik dergileri kapsaması planlanmıştır.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılıp Resmi  Gazete Bilgi Sistemi olarak yayınlanmaktadır.
 

Tüba Açık Ders Malzemeleri
Açık Ders, tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve kendi kendine öğrenenler için hazırlanmış ücretsiz ve açık eğitsel kaynaklara sahip olan derslerdir.


Arxiv
Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Biyoloji, Kantitatif Finans ve İstatistik konularında açık erişim 875.424 e-dergiyi içermektedir. arXiv Cornell Üniversitesi Kütüphanesi, Simons Vakfı ve üye kurumlar tarafından finanse edilmektedir.
EThOS
EThOS, British Library tarafından hazırlanan bir elektronik tez veritabanıdır. Bu veritabanı Birleşik Krallık'tan 350.000 doktora tezine erişim sağlar.    

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi