KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

YENİ ÇIKANLAR


1- Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı
09-10 Nisan 2020 tarihleri arasında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi  tarafından düzenlenen “Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu” nun bildiri kitabı  Hava yolu taşımacılığı ve bölgesel kalkınma ana başlıkları altında yapılan çalışmalarla havayolu taşımacılığının bölgesel kalkınmadaki öneminin disiplinler arası irdelenmesi ve akademik bir ortamda tartışılarak geliştirilmesi amacıyla ilgi duyanların yararlanabileceği şekilde E-kitap olarak yayına hazırlanmıştır.
 e-yayın için : Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı.pdf

 

2- I. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu Bildiri Kitabı

 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan ve 07-08 Kasım 2019 tarihleri arasında Mersin/Türkiye’de düzenlenen ''I. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu''na ilişkin bildiri kitabı basılı olarak yayınlanmıştır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi