LİSANS ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ (TORLAD)

Amacı

Lisans Öğrencileri Bilimsel Araştırma Desteği(TORLAD), Toros Üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencilerini akademik araştırma faaliyetlerine özendirmek ve bilimsel araştırma süreçleri içerisinde yer almaya teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir proje destek türüdür. Lisans öğrencilerinin öğretim elemanlarının danışmanlığında oluşturdukları proje takımlarıyla başvuru yapabilecekleri bu destek ile öğrencilerin bilimsel süreçlerde yer alabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Lisans araştırma projeleri en fazla 1 yıl sürmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi