LİSANS ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ (TORLAD)

Projelerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

  • Projelerin bilimsel olarak yönetimi ve bütçe harcamaları Proje Danışmanın sorumluluğundadır. Proje kapsımdan talep edilen mal ve hizmetler ile ilişkin başvurular TORLAD Ofisine yapılır.
  • Projelerde yapılacak satın alımlar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının bilgisi ve koordinasyonu ile gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen işlemler konusunda her bir Proje bazında TORLAD Ofisine bilgilendirme yapılır.
  • Proje süreçleri ile ilgili yazışmalar Koordinatör bilgisi dahilinde TORLAD Ofisi tarafından yapılır.
  • Proje tamamlandığında “Proje Sonuç Raporu” hazırlanarak TORLAD Ofisi’ne teslim edilir.
  • Değerlendirme Komisyonu, Proje Sonuç Raporunu bu esasların 4’üncü maddesinde belirtilen ölçütler ve “Proje Başvuru Formu”nda yer alan hususları önünde bulundurarak değerlendirir ve onaylar.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi