İŞLETME EKONOMİSİ (TEZSİZ)

İŞLETME EKONOMİSİ (TEZSİZ)

Hakkında

Program Bilgileri

Program Hakkında Bilgi
:
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Programın hedefi, temel ekonomi ve işletme bilgileri yanısıra araştırma, çözümleme, değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve yöneticilik konusunda kazanımlar sağlamaktır.
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi toplam üç yarıyıldır. Üç yarıyıl içinde 30 kredilik 10 ders + dönem projesi dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde programla ilişik kesilir.

Kazanılan Derece
:
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İktisat Ana Bilim Dalı'nda İşletme Ekonomisi (Tezsiz Yüksek Lisans) diploması verilir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi
:
Bu program, tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları
:
Bu programdan  mezun olabilmek için en 30 kredilik 10 ders + dönem projesi dersinin tamamlanması zorunludur.

Programın Özellikleri-Tanımı
:
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Hem işletme hem de ekonomi dallarında uzmanlaşma imkanı verir. İşletme, yönetim ve ekonomi formasyonuna sahip işletmeciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.Mezunların Mesleki Profilleri
:
  1. Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz edebilecek.
  2. Şirketler tarafından, sürekli yenilenmeyi ve daha iyi yetiler geliştirmeyi desteklemek maksadıyla tasarlanan özel sektör öğrenme süreçlerine katılabilecek.
  3. Uluslararası iş dünyasının yapısını, rekabet ve ekonomik çevrenin evrimini analiz etmek ve daha iyi anlamak için mikroekonomik ve makroekonomik teorileri kullanabilmek.
  4. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli unsurlarını anlamak ve uzman olmayan birine açıklayabilecek.
  5. Özellikle yatırım değerlendirmesi, şirket yönetimi, marketler, finansal kurumlar ve şirket fonlama kaynaklarına ilişkin temel finansal bilgileri kullanabilmek.
  6. Uluslararası iş dünyasının kendine has özelliklerini, yerel çalışanlarla karşılaştırmalı olarak, tanımlamak ve etkin bir şekilde yönetebilecek.
  7. Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.
  8. Yaptıkları orjinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanabilmek.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi