ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (TEZSİZ)

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (TEZSİZ)

Hakkında

Program Bilgileri

Program Hakkında Bilgi
:
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi toplam üç yarıyıldır. Üç yarıyıl içinde 30 kredilik 10 ders + dönem projesi dersinin tamamlanması zorunludur. Tamamlanmadığı taktirde programla ilişik kesilir.

Kazanılan Derece
:
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı'nda Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezsiz Yüksek Lisans) diploması verilir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi
:
Bu program, tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları
:
Bu programdan  mezun olabilmek için en 30 kredilik 10 ders + dönem projesi dersinin tamamlanması zorunludur.

Programın Özellikleri-Tanımı
:
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
 Mezunların Mesleki Profilleri
:
Mezunlarımız, almış oldukları eğitim sonucunda işletmelerin lojistik ve ticaret departmanlarında, lojistik işletmelerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim sektöründe, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev alabileceklerdir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi