LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

FORMLAR

ETİK KURUL BAŞVURU FORMU-Örnek.docx

ANKET İZİN BELGESİ-BOŞ.docx

GENELGE-UYGULAMA-ARAŞTIRMA İZİNLERİ.pdf

TEZ-SAVUNMA-SINAVI-DANIŞMAN-DİLEKÇESİ-Örnek.doc

BAP-Başvuru-Formu-BOŞ.docx

BAP-Başvuru-Formu-Dolu-Örnek.pdf

YL_01-Öğrenci-Kontenjan-ve-Mülakat Jüri Önerisi Formu.doc

YL_02-Tezli-Yüksek-Lisans-Mülakat-Jüri-Değerlendirme-Formu.doc

YL_03-Bilimsel-Hazırlık-Ders-Öneri-Formu.docx

YL_04-Tezli-Yüksek-Lisans-Danışman-Öneri-Formu.docx

YL_05-Tezsiz-Yüksek-Lisans-Danışman-Öneri-Yazısı.docx

YL_06-Tezli-Yüksek-Lisans-Danışman-Değişikliği-Formu.docx

YL_07-Tezsiz-Yükksek-Lisans-Danışman-Değişikliği-Formu.docx

YL_08-Tezli-Yüksek-Lisans-İkinci-Danışman-Öneri-Formu.docx

YL_09-Tezli-Yüksek-Lisans-Seminer-Basvuru-Formu.doc

YL_10-Tezli-Yüksek-Lisans-Seminer-Değerlendirme-Formu.doc

YL_11-TEZSİZ_Yüksek-Lisans-Dönem-Projesi-Değerlendirme-Formu.doc

YL_12-Tezli-Yüksek-Lisans-Tez-Önerisi_Hazırlama_Formu.doc

YL_13-Etik-Kurul-İzin-Muafiyet-Formu.doc

YL_14-Tezli-Yüksek-Lisans-Tez-Önerisini-Enstitüye-Gönderme-Formu.docx

YL_15-Tezli-Yüksek-Lisans-Tez-Savunma-Sınavı-Jüri-Öneri-Formu.docx

YL_16-Tez-Savunma-Sınavı_ÖNCESİ_Jürilere-Tezin-Teslimi-Formu.doc

YL_17-Tez Jüri Değerlendirme Formu.doc

YL_18-Tezli-Yüksek-Lisans-Tez-Savunma-Sınavı-Sonucu-Tutanağı.docx

YL_19-Tezli-Yüksek-Lisans-İntihal-Programı-Raporu-.doc

YL_20-TEZSİZ-Yüksek-Lisans-Dönem-Projesi-İntihal-Programı-Raporu.doc

YL_21-Seminer-İntihal-Programı-Raporu.doc

YL_22_Tezli_Yüksek_Lisans_TEZ_TESLİM_Süreci.docx

YL_23-Tez-Savunma-Sınavi-SONRASI-Jürilere-İmzali-Tezin-Teslimi-Formu.doc

YL_24-TEZLİ_TEZSİZ_Yüksek_Lisans_İlişik-Kesme-Formu.doc

YL_25-TEZLİ_TEZSİZ_Yüksek_Lisans_Geçici_Mezuniyet_Belge_Talep_Formu.doc

YL_26_MEZUNLAR-DERNEĞİ-BİLGİ-FORMU.docx

DİĞER FORMLAR

FR_01_Özel_öğrencilik_Başvuru_Dilekçesi.doc

FR_02-Tezli-(Tezsizden) Yüksek-Lisans-Yatay-Geçiş-(TOROS-ÜNİV_-ÖĞRENCİSİ-İÇİN)-Başvuru-Dilekçesi.doc

FR_03-Tezli-(Tezsizden) Yüksek-Lisans-Yatay-Geçiş-(DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İÇİN) Başvuru-Dilekçesi.doc

FR_04-Tezli-(Tezliden) Yüksek-Lisans-Yatay-Geçiş-(DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İÇİN) Başvuru-Dilekçesi.doc

FR_05-Tezli-(Tezliden) Yüksek-Lisans-Yatay-Geçiş-(TOROS-ÜNİV.- ÖĞRENCİSİ İÇİN) Başvuru-Dilekçesi.doc

FR_06-TEZSİZ-(Tezsizden) Yüksek-Lisans-Yatay Geçiş-(DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İÇİN)-Başvuru-Dilekçesi.doc

FR_07-TEZSİZ-(Tezsizden) Yüksek-Lisans-Yatay Geçiş-(TOROS ÜNİV.-ÖĞRENCİSİ İÇİN)-Başvuru-Dilekçesi.doc

FR_08-TEZSİZ-(Tezliden) Yüksek-Lisans-Yatay Geçiş-(TOROS-ÜNV_ÖĞRENCİSİ-İÇİN)-Başvuru-Dilekçesi.doc

FR_09-TEZSİZ-(Tezliden) Yüksek-Lisans-Yatay-Geçiş-(DİĞER ÜNİVERSİTE_ÖĞRENCİSİ-İÇİN)-Başvuru-Dilekçesi.doc

FR_10-DOKTORA-Yatay-Geçiş-Başvuru-Dilekçesi.doc

FR_11-Kayıt-Dondurma-Dilekçesi.docx

FR_12-Ders-Saydırma-Formu.docx

FR_13-Mazeretli-Kayıt-Yenileme-Dilekçesi.doc

FR_14-Başarısız_Ders_Yerine_Başka Ders_Alma_Formu.docx

FR_15-Farklı-Üniversitelerden-Ders-Alma-Dilekçesi.doc

FR_16-Mazeret-Sınavına-Girme-Dilekçesi.doc

FR_17-Maddi-Hata-Dilekçesi.doc

FR_18-Öğretim-Üyesi-Not-Düzeltme-Formu.docx

FR_19-Ders-Görevlendirme-Formu.docx

FR_20-Haftalık-Ders-Programı.docx

FR_21-Final ve Bütünleme-Sınav-Programı.docx

DOKTORA FORMLARI

DR_01-Öğrenci-Kontenjan-ve-Mülakat-Juri-Önerisi-Formu.doc

DR_02-Mülakat-Değerlendirme-Formu.doc

DR_03-Bilimsel-Hazırlık-Ders-Öneri-Formu.docx

DR_04-Danışman-Öneri-Formu.docx

DR_05-Danışman-Değisikliği-Formu.docx

DR_06-İkinci-Danışman-Öneri-Formu.docx

DR_07-Yeterlik-Sınavı-Juri-Öneri-Formu.docx

DR_08-Yeterlik-Sınavı-Jüri-Değerlendirme-Formu.doc

DR_09-Yeterlik-Sınav-Sonucunun-Enstitüye-Gönderme-Formu.docx

DR_10-Tez-İzleme-Komitesi-Üye-Atama-Formu.docx

DR_11-Tez-İzleme-Komitesi-Dönem-Değerlendirme-Formu.docx

DR_12-Tez-İzleme-Komitesi-Üyesi-Değerlendirme-Formu.doc

DR_13-Tez_Önerisi-Hazırlama-Formu.doc

DR_14-Tez-Önerisini-Enstitüye-Gönderme-Formu.docx

DR_15-Etik-Kurul-İzin-Muafiyet-Formu.doc

DR_16-Seminer-İntihal-Programı-Raporu.doc

DR_17-Tez-Savunma-Sınavi-Jüri-Öneri-Formu.docx

DR_18-Tez-Savunma-Sınavi-ÖNCESİ-Jürilere-Tezin-Teslimi-Formu.doc

DR_19-Tez-Jüri-Değerlendirme-Formu.doc

DR_20-Tez-Savunma-Sınavı-Sonucu-Tutanağı.doc

DR_21-Tez-İntihal-Programı-Raporu.doc

DR_22-Savunma-Sınavı-SONRASI-Jürilere-Imzalı-Tezin-Teslimi-Formu.doc

DR_23-Tez-Teslim-Süreci.docx

DR_24-İlişik-Kesme-Formu.doc

DR_25-Geçici_Mezuniyet_Belge_Talep_Formu.doc

DR_26_Mezunlar_Derneği_Bilgi_Formu.docx

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi